Hvad Er Fascisme

Fra Salò-republikken hentedes en del af inspirationen til den neofascistiske bevægelse Movimento Sociale Italiano, MSI, der blev oprettet i 1946. Se også Italien - historie. Som politisk fænomen havde fascismen et omfang og en betydning, der rakte ud over Italien. I 1934 forsøgte man forgæves at organisere en fascistisk internationale i Montreux. Begrebet fascisme blev allerede i samtiden en slags samlebetegnelse for en række beslægtede politiske bevægelser i flere andre lande, British Union of Fascists, Croix de feu i Frankrig, Falange Española i Spanien (se Den Spanske Falange), Jerngarden i Rumænien, Ustašabevægelsen i Kroatien samt Heimwehrbevægelsen i Østrig (austrofascisme). Også nationalsocialismen i Tyskland, der opstod næsten samtidig (1919-20), udviste beslægtede træk og blev da også af dens politiske modstandere i SPD, Sozialdemokratische Partei Deutschlands, og KPD, Kommunistische Partei Deutschlands, opfattet som en tysk form for fascisme. Nazisterne selv følte sig beslægtet med fascisterne, som de i begyndelsen beundrede og forsøgte at efterligne.

Hvad er den italienske fascisme

Det fascistiske regime var et diktatur, baseret på ensretning og på en korporativ organisering af det italienske samfund omkring staten. Det fascistiske parti, Partito Nazionale Fascista, PNF, blev det eneste tilladte. Politisk og ideologisk var det fascisternes mål at opbygge en stærk stat, lo stato totale, hvori individets og klassernes interesser var underordnet staten som udtryk for nationen. Nationen blev betragtet som en organisme, der konkurrerede med andre folk. Krig var det klareste udtryk herfor, og krig blev derfor betragtet som naturlig og nationens højeste manifestation. Det fascistiske Italien knyttede bevidst forbindelsen tilbage til det antikke Roms imperiale traditioner, da det fra 1934 førte erobringskrig i Afrika. Fascisterne realiserede dog kun delvist deres mål, idet Italien ikke blev en totalitær stat, og i 1943 blev Mussolini afsat af det fascistiske storråd. Støttet af tysk militær forsøgte han at reorganisere fascismen i den såkaldte sociale italienske republik, Salò-republikken, der blev bragt til fald i foråret 1945.

Hvad er smba

Altså, da Kommunernes Landsforening startede med at sige nogle af de der ting, så gik det eddermukme hurtigt. " - Birgit Kirkebæk, handikaphistoriker "Omkring samme tid fulgte så Martin Henriksens (DF) tilkendegivelser om flygtninge og deres værdigenstande, som regeringen siden i flere udgaver har bekræftet, at politiet gerne må tage fra dem. En åbenlys hån mod folk i nød og bare ét tiltag i rækken af grumheder fra vores ledere. Må jeg foreslå, at man også klipper håret af langhårede flygtninge og sælger det til parykker – der ligger en formue og venter på statskassen der? Efterhånden trænger det ellers fortrængte f-ord, fascisme, sig mere og mere på". - Morten Kirkskov, skuespilchef i Det Kgl. Teater "Præmissen bliver ofte, at hvis folk er uden arbejde, fattige eller på anden måde i nød, er det deres egen skyld og deres eget ansvar at kæmpe sig vej ud af elendigheden. Når den helt grundlæggende respekt for mennesker forsvinder i debatten, så er der en fare for, at vi som samfundsborgere mister den medmenneskelighed, der er nødvendig for at skabe et rummeligt samfund".

Fascisme er som kræft den slumrer i kroppen og vækkes til live, når sind og krop er i ubalance. Det er forspillet som Madeleine Allbright opfordrer os til at se inden partierne for alvor får vind i sejlene. De små gradvise ryk væk fra demokrati, liberalisme, tro på myndigheder og fællesskab. Først skal de eksisterende demokratiske strukturer nedbrydes og i den fremvoksende angst for fremtiden, der kan fascismen spire og trives. Den kan omforme og forvandle partier fra fredsommelige størrelser til antidemokratiske maskiner. De små tegn. En amerikansk Præsident som ikke helmer ved at lyve konstant om hans omverden. Det er blevet normalt, at medierne skal fyldes hele tiden med islamofobi, som misbruges til at slå en hel religion og befolkningsgruppe oveni hovedet over en kam. Kynismen. Det gør ikke noget at Danske Bank svindler lidt for sådan er alle eksisterende organisationer. Politikerleden. Jeg stemmer ikke og jeg hader myndigheder, fordi de ødelægger den lille mands tilværelse. Syndebukken Finanskrisen har fået sin syndebuk indvandrer fra Mellemøsten, som nu er ilde set i det meste af Europa.

Hvad er fascisme video

"Fascismen er ikke kun en trussel, fordi den i disse år vokser hastigt frem i lande som Grækenland og Ungarn. Også et land som USA, der står os ret nær, er blevet ramt af en fascistisk understrøm tydeliggjort af den massive støtte til den republikanske præsidentkandidat Donald Trump, der har ligget i front af kandidatfeltet i en tåkrummende lang periode. Vi taler her om en mand, der på en bølge af rendyrket populisme foreslår ID-kort til alle landets muslimer, og som konstant taler om vigtigheden af en 'stærk' og beskyttende leder. Det er klart udtryk for fascistiske træk. " - Rasmus Brygger, forhv. Formand for Liberal Alliances Ungdom "I Europa forarmelse og social udstødelse af millioner af unge. Ikke mindst i de etniske minoriteter, der tillige udsættes for diskrimination og racisme i stadigt stigende grad. I terrorbekæmpelsens navn er der også mange eksempler på love og myndighedshandlinger, der underminerer retssikkerhed og demokratiske rettigheder for især tilhængere af islamistisk ideologi.

Hvad er fascisme de

 • Hvad er fascisme egentlig? | Enhedslisten
 • Legemad | Sjovt legemad i træ og ufarlige materialer | Tilbud
 • Opsætning af glasvæv
 • Klage over tandlæge
 • Hvad er fascisme test
 • Vejret de næste 14 dage

Det er i eftertiden den overvejende opfattelse, at nazismen trods sin racistiske ideologi i alt fald i bevægelses- og kampfasen frem til 1933 må siges at have haft samme profil som fascismen. Det nazistiske regime adskilte sig derimod væsentligt fra det fascistiske. Også i Skandinavien opstod fascistisk inspirerede bevægelser, hvoraf dog kun den finske Lappobevægelse fik større betydning. Det er omstridt, om de forskellige bevægelser kan samles i og beskrives vha. begrebet fascisme. Trods flere fællestræk og ligheder opviste de nemlig politiske og nationalt betingede forskelle og særtræk. Det er næppe heller muligt at give en generel forklaring på fascismens opkomst i de forskellige lande og tilslutningen til den, en såkaldt fascismeteori, således som det blev forsøgt i 1930'erne og igen i 1960'erne; bevægelsernes større eller mindre succes var betinget af historiske og nationale forhold.

Hvad er happy ending

Leon Trotskij: Hvad er fascisme - og hvordan kan den bek�mpes Marxistisk Internet Arkiv: Dansk afdeling Leon Trotskij (1930-34) Oversat fra engelsk efter Fascism – What it is and how to fight it af Vagn Rasmussen, Jens Riis Bojsen og Åge Skovrind. Udgivet på dansk af Socialistisk Arbejderforlag 1993. ISBN 87-87602-86-5. Bogen indeholder desuden forord og efterskrift af Ernest Mandel. Overført til Internet af Jørn Andersen for Marxisme Online, 1996. Leon Trotskij, den russiske revolutionsleder, så fascismen vokse frem i 1930'erne. Med blændende klarhed forstod han den trussel, som bankede på døren i Europa. Hans advarsler og analyser, hans appel om en arbejderfront mod fascismen og hans bidende. kritik af de stalinistiske og socialdemokratiske lederes svigten indtager en fremtrædende plads i hans forfatterskab, hvoraf kun et lille uddrag af de vigtigste artikler er medtaget i denne bog. Trotskijs artikler om fascismen er igen blevet brændende aktuelle i dagens Europa, hvor racisme og fascisme vinder frem i skyggen af voksende arbejdsløshed og økonomisk krise.

Fascisme er en politisk bevægelse og ideologi, stiftet af Benito Mussolini i Milano 23. 3. 1919 som I fasci di combattimento, kampgrupper. Faktaboks etymologi: Ordet fascisme kommer af italiensk fascismo, afledt af fascio 'bundt, knippe'. Det er dannet af latin fasces, flertal af fascis, 'bundt, risknippe' og -isme. I antikkens Rom var fasces tegn på magt og styrke. De blev også brugt som symbol af den italienske fascisme. De fascistiske grupper samlede først og fremmest krigsveteraner; ideologisk fremtrådte de nationalistisk og antisocialistisk, og de anvendte en aktivistisk og voldelig kampform for at skaffe sig politisk indflydelse. Fascismens historie er først og fremmest knyttet til Italien. I begyndelsen af 1920'erne gennemgik Italien en dyb social og politisk krise, i oktober 1922 kom fascisterne i regering, og fra 1925 monopoliserede de magten og opbyggede gradvist et regime, der må karakteriseres som et autoritært system, hvor fascisterne, ledet af Benito Mussolini, il Duce, udøvede magten, selvom kongen formelt stadig var statsoverhoved.

 1. Affald plus næstved
 2. Bog og ide næstved
 3. Danske ord médoc en gironde
 4. Lægerne i østbirk
 5. Æbleflæsk i ovn d