Syg I Ferie

 1. Erstatningsferie - alt du skal vide om sygdom og ferie - HK
 2. Syg i ferie
 3. Syg i ferie 15
 4. Syg i ferie 2016
 5. Sådan gør du, hvis du er syg i din ferie

Har du optjent mindre end 25 dages ferie, behøver du tilsvarende færre sygedage for at have ret til erstatningsferie. Du skal melde dig syg, første dag du er syg – de 5 dage tæller fra den dag, du melder dig syg. Det kan være en god idé at sikre dig dokumentation for, at du har meldt dig syg. Det kan du gøre ved at bekræfte din sygemelding på mail, hvis du har meldt dig syg på telefon. Du skal kunne dokumentere, at du er syg for eksempel med en lægeerklæring eller dokumentation for hospitalsindlæggelse – også selvom din leder ikke beder om det. Det gælder uanset om du er i ind- eller udland. Du skal selv betale for dokumentationen. Hvis du raskmelder dig overfor din arbejdsgiver, inden den planlagte ferie er slut, skal du som udgangspunkt møde på arbejde, men du har også ret til at holde resten af ferien i forlængelse af din raskmelding. Du giver din arbejdsgiver besked om, hvad du vælger, når du melder dig rask. Kan du ikke nå at holde erstatningsferien på et andet tidspunkt i ferieåret, får du overført erstatningsferien til efterfølgende ferieår.

Erstatningsferie - alt du skal vide om sygdom og ferie - HK

Bliver du først syg, mens du er på ferie, får du karens Var du frisk som en havørn, da kollegerne ønskede dig god ferie, men fx på din tredje feriedag bliver syg, stiller tingene sig anderledes. Her får du ikke automatisk erstatningsferie for hver sygedag. Du kommer i karens. Det betyder, at du bruger nogle af dine feriedage, selv om du er syg. Hvor lang karensen er, afhænger af, hvor længe du er syg, og hvor mange opsparede feriedage du har. Din karensperiode kan maksimalt beløbe sig til fem dage. Erstatningsferie efter karensperioden – sådan gør du Er du syg i fx 8 dage midt under din ferie, kan du få erstatningsferie for de sygedage, der ligger ud over din karensperiode. Har du optjent fem ugers ferie med løn, giver det fem karensdage (en dag pr. optjent uge), og du kan altså få tre dages erstatningsferie. Det er blot alfa og omega, at du melder dig syg til din arbejdsgiver på første sygedag. Samme dag skal din læge også dokumentere, at du er syg. Det gør han med en såkaldt friattest, som du selv skal betale for.

Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie i løbet af et ferieår fra 1. maj til 30. april. Det er virksomheden, som fastsætter, hvornår medarbejdere skal holde ferie. Vær opmærksom på, at der træder en ny ferielov i kraft 1. september 2020. Medarbejdere optjener 25 dages betalt ferie, hvis de er ansat et helt år. Det svarer til 2, 08 feriedag for hver måneds beskæftigelse. Det gælder, uanset om medarbejderen arbejder på fuldtid eller deltid. Af de 25 dage er 15 dage hovedferie, og de resterende 10 dage er restferie. Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har ret til at holde 25 dages ferie i løbet af ferieåret, der går fra 1. Har medarbejderen ikke optjent ret til betalt ferie i enten det nuværende eller et tidligere job, har medarbejderen ret til at holde de resterende dage for egen regning. Medarbejderen har ret til at holde 15 dages samlet ferie i perioden fra 1. september (hovedferien). Ferien skal holdes på samme måde, som medarbejderen arbejder, og arbejdsfri dage og turnus indgår forholdsmæssigt i ferien.

Syg i ferie

Ferien har et rekreativt fomål på den måde, at medarbejdere skal have lejlighed til at slappe af, hvile hovedet og komme væk fra deres arbejde i en periode. Det er også baggrunden for, at medarbejdere i henhold til ferieloven har krav på at holde 3 sammenhængende ugers ferie i sommerferieperiode – 1. maj til 30 september. Dette rekreative formål forspildes, hvis medarbejderen forhindres i at slappe af på ferien på grund af sygdom. Af samme årsag var EU-kommissionen også utilfreds med den danske retstilstand tidligere, fordi medarbejderne ifølge denne retstilstand allerede begyndte på ferie ved sidste arbejdsdags slutning – i modsætning til i dag, hvor ferien først begynder ved arbejdstids begyndelse på den første arbejdsdag i ferien. Den tidligere retstilstand – der var i strid med EU-retten – betød, at medarbejdere, der bliver syge i weekenden efter sidste arbejdsdag, først skulle optjene ret til erstatningsferie. Denne retstilstand er imidlertid ændret i dag.

Syg i ferie 15

Overvej, hvad du selv foretrækker, inden du taler med din arbejdsgiver om det. Dine rettigheder Her får du et overblik over, hvilke rettigheder det især er relevant at være opmærksom på i situationen. Hvis du er syg, når ferien begynder Bliver du syg, inden din ferie starter, er du ikke forpligtet til at holde den ellers planlagte ferie. Du må dog gerne holde resten ferien, når du bliver rask, hvis du selv ønsker det, og så holde erstatningsdagene, du får for dine sygedage, senere. Du sygemelder dig efter de regler, der gælder på din arbejdsplads. Du kan vælge at aflyse din ferie og holde den på et andet tidspunkt. Hvis du har valgt at aflyse din ferie, genoptager du arbejdet, når du melder dig rask igen. Du behøver ikke indhente en lægeerklæring, medmindre din arbejdsgiver beder om det. I så fald skal arbejdsgiver betale. Du kan holde din erstatningsferie i samme ferieår efter de almindelige regler for ferie. Hvis du bliver ramt af sygdom under ferien Hvis du er syg i mere end 5 feriedage i løbet af ferieåret, har du ret til erstatningsferie.

 • Syg i ferie 2018
 • Syg i ferie mean
 • Når et lys slukkes 2018
 • Medarbejdere | Nordea-fonden
 • Syg i ferie stand
 • Slagelse kommune affald
 • Singlerejser med Bravo Tours
 • Vejret avoriaz
 • Syg i ferie go
 • Sygdom under ferie og funktionærloven -

Syg i ferie 2016

Sygdom under ferie Hvis medarbejderen først bliver syg, efter ferien er påbegyndt, kan medarbejderen få krav på erstatningsferie. Det kræver dog, at medarbejderen er syg i mere end 5 dage, hvis medarbejderen har optjent 25 feriedage. Har medarbejderen optjent et mindre antal feriedage, vil medarbejderen få ret til erstatningsferie efter et forholdsmæssigt mindre antal sygedage. Medarbejderen skal selv skaffe en lægeerklæring til dokumentation for, at medarbejderen faktisk er syg under sin ferie, og medarbejderen skal i dette tilfælde selv betale lægeerklæringen. Erstatningsferien skal som udgangspunkt også holdes inden for samme ferieår som den optjenes i, men hvis medarbejderen på grund af feriehindringer – eksempelvis sygdom eller barselsorlov – ikke er i stand til at holde ferien, kan medarbejderen i stedet få udbetalt ferien, eller få den overført til næste ferieår. Baggrunden Baggrunden for, at reglerne om erstatningsferie er blevet indført er, at man fra lovgivers – og senere EU's – side har villet sikre, at medarbejderen har mulighed for at holde ferie.

Sådan gør du, hvis du er syg i din ferie

Feriegodtgørelsen er 12, 5 pct. af den ferieberettigede løn Medarbejdere, der får ferie med løn, kan i stedet vælge at få ferie med feriegodtgørelse. Feriegodtgørelsen for disse medarbejdere er på 12 pct. og ikke 12, 5 pct. Hvis en medarbejder ønsker at få feriegodtgørelse i stedet for at få ferie med løn, skal medarbejderen give virksomheden besked, inden optjeningsåret begynder, dvs. den 1. januar. Ferie i opsigelsesperioden Hvis I opsiger en medarbejder, der har et opsigelsesvarsel på 3 måneder eller derunder, kan hovedferien ikke placeres i opsigelsesperioden, medmindre opsigelsesvarslet forlænges med antallet af feriedage, eller at medarbejderen er indforstået med at holde hovedferien i opsigelsesperioden. Dette gælder også i de tilfælde, hvor ferien var aftalt/varslet før opsigelsen, og ligeledes i de tilfælde, hvor der er kollektivt lukket. Såfremt opsigelsesvarslet er over 3 måneder, kan både hovedferie og restferie placeres i opsigelsesperioden. Uden at forlænge opsigelsesperioden.

04. 06. 2019 Det er ikke hip som hap, om du er syg, når du går på ferie, eller om du først må lægge dig under din ferie. Heller ikke selv om det i begge situationer er mildest talt ærgerligt at få forpurret sine planer. Udarbejdet af Ase Lønmodtager Vi kan hurtigt blive enige om, at sygdom ikke rimer på ferie. Men skulle sygdom alligevel snige sig ind på dig i forbindelse med din ferie, er det godt at have styr på hvilke regler der gælder hvornår. Og hvor du står. Er du syg, den dag du går på ferie, er du "feriehindret" Hvis du er sygemeldt, når din ferie starter, er du ikke tvunget til at holde ferien. Fordi du er syg, er du forhindret i at holde ferie. For hver dag du er syg i det, der skulle have været din ferie, har du lov til at få en dags erstatningsferie. Bliver du rask efter fx tre dage, skal du selvfølgelig melde dig rask. Så har du automatisk ret til tre dages erstatningsferie. Som "feriehindret" kan du flytte hele din ferie Var du syg, da ferien begyndte, og er du syg i fx de tre første dage, bestemmer du selv, om du vil holde resten af din ferie som planlagt.

I de fleste overenskomster er der dog en begrænsning, således at medarbejderen maksimalt kan overføre 10 feriedage. I andet ferieår, efter at den første overførsel er aftalt, skal al ferie - både overført ferie og ny ferie - holdes. Ud over de 10 dage, der er nævnt ovenfor, kan ferie, som medarbejderen har været forhindret i at holde, for eksempel på grund af sygdom eller barsel, overføres. Dette gælder dog kun for de medarbejdere, der er omfattet af en overenskomst, som tillader overførsel af ferie, som medarbejderen har været forhindret i at holde. Virksomheden kan beholde feriegodtgørelse for overenskomstdækkede medarbejdere Feriegodtgørelse skal som udgangspunkt indbetales løbende til FerieKonto. Men i de fleste overenskomster er det aftalt, at virksomhederne alternativt kan beholde feriegodtgørelsen i virksomheden. I givet fald, skal feriepengene ikke indbetales til FerieKonto hverken i det løbende ansættelsesforhold eller ved fratræden. I beholder feriepengene, indtil medarbejderen skal holde ferie.

Hvis du ikke har en fagforening, eller din fagforening ikke kan hjælpe, er det Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der træffer afgørelse i tvister om: optjening og afholdelse af ferie ret til ferie løn under ferie eller ferietillæg ind- og udbetaling af feriepenge. Vær opmærksom på, at styrelsen ikke træffer afgørelser om forhold, der er reguleret ved kollektiv overenskomst. Kontakt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Du kan skrive til styrelsen via Digital Post her på eller sende et brev til: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Lovgivning Læs også

 1. Kroophold nytårsaften 2010 relatif
 2. Er han interesseret i et forhold y
 3. Flybilletter aalborg københavn white
 4. Halskæde med nain de jardin