Medie- Og Journalisthøjskole

  1. Journalist | UddannelsesGuiden
  2. Hvad er kontanthjælpsloftet? – Se satser for kontanthjælp 2020

Du lærer de grundlæggende metoder, der bruges til at indsamle og formidle stof, og du øver dig i ideudvikling, research, interview og kildekritik. Endvidere har du fag, der handler om journalistens rolle i samfundet, om mediejura og om sprog. Du lærer at fortælle en god historie i forskellige typer af medier og bliver fortrolig med den perspektiverende og analytiske journalistik. Journalisthøjskolens uddannelse til journalist varer 3½ år. Den består af 1½ år på skolen, derefter 1 års praktik og til sidst 1 år på skolen. Obligatoriske elementer i uddannelsen er: Journalistisk teori og metode i forhold til indsamling, bearbejdning og formidling Mediernes og journalistikkens rolle i demokratiske processer Samfundsfaglige, mediejuridiske og etiske forhold, herunder informations- og ytringsfrihed Analyse af journalistisk praksis og refleksion over egen og journalistisk praksis Udvikling af medier og journalistik Undervejs har du mulighed for at vælge at læse et fag på et af skolens samarbejdsuniversiteter herhjemme eller i udlandet.

Journalist | UddannelsesGuiden

Professionsbacheloruddannelse Uddannelsen til journalist på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole giver en grundig indføring i journalistisk arbejde inden for mange genrer og medieplatforme. Fakta Navn: Journalist Type: Varighed: 3, 5 år Adgangskrav: Bestået optagelsesprøve Økonomi: SU. Løn under praktik Du vil lære at indsamle information og at formidle denne information til mange forskellige målgrupper. Du bliver trænet i argumentation og fortælleteknik, og du kommer til at arbejde med formidling på mange platforme (print, radio, tv, sociale medier, mobil, web osv. ) Du kan give din uddannelse et internationalt præg via udveksling og/eller forløb med internationale studerende, og du lærer at arbejde projektorienteret med innovation og udvikling af medier og journalistik. Som færdiguddannet journalist er du kvalificeret til journalistiske jobs på alle platforme (digitale, aviser, magasiner, radio og tv) og til stillinger som kommunikationsmedarbejder. Første del af uddannelsen til journalist er en introduktion til faget og dets metoder.

Uddannelsessteder På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information Inspiration Mød en journalist Anders Jerking arbejder som journalist på en avis. Det er et spændende og travlt job, der... Adgangskortet Se mulige videregående uddannelser efter en gymnasial eksamen. Jobkompasset Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Kvote 1 Standby Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Aarhus N (Sommer- og vinterstart) 100% kvote 2 100% kvote 2 Samlet oversigt over dette års KOT-tal Du kan søge SU under uddannelsen. I praktiktiden får man løn, ca. 16. 000 kr. om måneden. De fleste journalister arbejder i medievirksomheder, på tv-stationer og dagblade, der udkommer på en række platforme: web, sociale medier, mobil, print, tv osv. Stadig flere journalister bliver selvstændige, udvikler egne virksomheder og arbejder som freelancere, ligesom en stigende andel arbejder som kommunikationsmedarbejdere og rådgivere i offentlige og private virksomheder. Avancementsmulighederne vil som regel gå i retning af redaktørstillinger eller ledende stillinger i informationsafdelinger eller kommunikationsvirksomheder. Læs mere om arbejdsområder og typer af job i radio- og tv-stationer og forlag. Mere uddannelse Som færdiguddannet journalist fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole kan du søge optagelse på kandidatuddannelsen i journalistik på Syddansk Universitet eller på Erasmus Mundus Masters in Journalism, Media and Globalisation på Aarhus Universitet.

Ugen kan hjælpe dig til at afklare, om uddannelsen faktisk er den rette for dig. I en 5-årig forsøgsperiode fra 2017 er journalistuddannelsen forkortet et halvt år. Det skyldes en kortere praktikperiode, som nu er på 1 år. Der kræves ingen bestemt uddannelse, men de fleste, der bliver optaget, har en gymnasial uddannelse: Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF) En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen Det formelle adgangskrav er en bestået optagelsesprøve. Ca. 1. 000 melder sig hvert år til optagelsesprøven, og 224 bliver optaget. Der afholdes ikke optagelsesprøve på Færøerne. Du søger om optagelse på i kvote 2 og bliver optaget på baggrund af en opgave, en optagelsesprøve og et interview. Kvote 2: Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12. 00. OBS: I 2020 er fristen for ansøgning på grund af Covid-19 udsat til 22. 00. Du kan finde ansøgningsmateriale på. Læs mere om optagelse generelt. Optagelsesprøven Optagelsesprøven er skriftlig og varer det meste af en dag.

Desuden er der mulighed for at søge optagelse på en række kandidatuddannelser inden for en række områder i Danmark og i udlandet. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole tilbyder også en række diplomkurser inden for det journalistiske område. Se mere i artiklen Journalistik og kommunikation. Nyuddannedes beskæftigelse Nedenfor beskrives beskæftigelsen for de nyuddannede i perioden 2013-2015. Af de rundt regnet 1. 600 nyuddannede er godt 430 beskæftiget på avisredaktioner, ugeblade, magasiner mv. Andre godt 400 er beskæftiget på Radio- og tv-stationer, mens omkring 125 arbejder med Produktion af film, tv og musik. Organisationer og foreninger har givet beskæftigelse til ca. 100, mens en lang række er beskæftiget i Offentlig administration samt i branchen Informationstjenester. Mange er beskæftiget med kommunikation i en lang række brancher, herunder bl. a. Videregående uddannelsesinstitutioner, Virksomhedskonsulenter, Teater, musik og kunst, Forsvar, politi og retsvæsen, It-konsulenter, Reklame- og analysebureauer mv.

Hvad er kontanthjælpsloftet? – Se satser for kontanthjælp 2020

Den foregår i Aarhus om foråret. En del bliver optaget direkte på grundlag af prøven, en anden gruppe inviteres til samtale, og resten kan forvente et afslag. Ved samtalen bliver ca. halvdelen enten optaget eller tilbudt standby-plads. Optagelsesprøven forudsætter et grundigt kendskab til samfundets opbygning og funktion samt viden om de vigtigste udviklingstendenser kulturelt, socialt, økonomisk og politisk. Prøven skal dels dokumentere din evne til at iagttage, analysere, prioritere og overskue informationen inden for en kompleks problemstilling og dels vise din evne til at skrive et korrekt og velformuleret dansk med et stort ordforråd. Læs, hvordan prøven foregår, på skolens hjemmeside. Uddannelsen begynder både i februar og september. På ansøgningsskemaet skal du gøre opmærksom på, hvornår du ønsker at starte uddannelsen. En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

  • Journalist | UddannelsesGuiden
  • Uld undertøj dame score
  • Rottefængeren fra hameln
  • Josephine af rosenborg skilt
  • Vejret i Gran Canaria Spanien 2020 | 14-dages | Vejreti.com
  1. Brød til supper club
  2. Ældre sagen rabatter
  3. Arbejdernes landsbank københavn