Sæler I Danmark

De er ikke særligt aggressive overfor hinanden og kan derfor holdes i blandede grupper med både hunner og hanner. Givet tilstrækkeligt med plads yngler de også beredvilligt i fangenskab. Mange steder trænes dyrene til at optræde i fremvisninger for publikum, på samme måde som med delfiner. Spættet sæl kan i Danmark ses bl. i København Zoo, Odense Zoo, Fjord&Bælt, Kerteminde, Sælariet, Esbjerg og Kattegatcenteret, Grenå. Kilder/Henvisninger [ redigér | redigér wikikode], sæler og hvaler i Danmark Fjord&Bælt, Kerteminde Danmarks Miljøundersøgelser om spættet sæl Spættet sæl på Naturstyrelsens hjemmeside Referencer [ redigér | redigér wikikode] ^ Thompson, D. & Härkönen, T. (2008). Phoca vitulina. 2008 IUCN Red List of Threatened Species. IUCN 2008. Hentet den 29 January 2009. ^ "Committee on Taxonomy. 2012. List of marine mammal species and subspecies. Society for Marine Mammalogy,, checket 1. 1. 2013. " Autoritetsdata GND: 4180639-6

Ferie i danmark

Sæler

Har du fundet en såret eller syg sæl? Er sælen tydeligt såret eller syg, må du naturligvis ikke røre ved den. Henvend dig i stedet til Naturstyrelsen, Dyrenes Beskyttelse eller Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg. Hav gerne strandnummeret klar, når du ringer ind, så det er let at fastlægge, hvor sælen ligger. Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg, telefon: 76 12 20 00 Dyrenes Beskyttelse, telefon: 18 12 Naturstyrelsen (lokale enheder) Naturstyrelsen Blåvandshuk Naturstyrelsen Vestjylland Naturstyrelsen Vadehavet Vidste du… At sæler altid har forkørselsret? 😉 I Hvide Sande krydser dyrene endda nogle gange kørebanen for at komme fra havnebassinet på havsiden over til Ringkøbing Fjord. Niels Muff fra Nordsø Fisk i Hvide Sande fangede i marts 2019 en kort video af det, som du kan se på Nordsø Fisks Facebookseite. Ved Ringkøbing Fjord har du ofte mulighed for at se sæler i vandet. Når du står på broen ved slusen, kan du rigtig tit se sælerne svømme rundt i havnebassinet. Nogle gange dukker et enkelt hoved op til overfladen og efter nogle minutter kan det blive til adskillige nysgerrige sælsnuder.

Se sæler i Danmark på Grenen i Skagen - SarahintheGreen Rejseblog

Særligt i sensommeren og efteråret kan man på stranden møde syge sæler, der er kravlet op på land for bedre at kunne holde varmen. Støder man på en hyler eller en sæl, der virker syg, bør man give den fred og ro og kontakte Naturstyrelsen eller Fiskeri- og Søfartsmuseet. Her kan du opleve sæler Vadehavet er et oplagt sted at opleve sælerne. Vil man gerne helt tæt på, er Sælariet på Fiskeri- og Søfartsmuseet et godt valg. Her kan man gennem ruder se spættede sæler og gråsæler, der majestætisk glider gennem vandet, og kommer man forbi ved en af de to daglige fodringer, kan man samtidigt høre om sælernes liv og biologi. Sælerne kan også opleves ude i naturen på behøring afstand. Sæler er sky dyr, så medbring en kikkert for bedre at kunne se dyrene. Områdets naturvejledere tager publikum med ud til sælbankerne. Oplev dette på en guidet tur med en af nationalparkens dygtige turarrangører. Guided tour - Go on a guided tour with one of the National Park's experienced tour operators. Geführte Tour - Wir empfehlen eine geführte Tour mit einem der erfahrenen Führer des Nationalparks.

Fanø er sælernes ø

4-31. 8 Livø Bredning 4 49 Hele året (land) 1. 3-1. 9 (vand) N. Kattegat Totten ( Anholt) 7 32 Hesselø 1 439 15. 4-30. 9 SV. Kattegat Bosserne (Ø. f. Samsø) 1. 2 36 1. 9 Møllegrund (V. Samsø) 2 SØ. Danmark Saltholm 226 Rødsand (V. Gedser) 6 112 1. 3-30. 9 Spættet sæl er desuden optaget på Habitatdirektivets liste II, der pålægger EU-medlemslandene at udpege særligt beskyttede områder ( habitatområder) som led i Natura 2000 netværket.

Sæler i grønland

Esbjerg Fiskeri- og Søfartsmuseet Tarphagevej 2, 6710 Esbjerg V +45 76 12 20 00 Fanø Fanø Oyster King Toldbodvej 1, 6720 Fanø +45 28 22 20 74 Ribe Vadehavscentret Okholmvej 5, Vester Vedsted, 6760 Ribe +45 75 44 61 61 Møgeltønder Sort Safari Slotsgaden 19, 6270 Tønder +45 73 72 64 00 Oksbøl Naturstyrelsen Ålholtvej 1, 6840 Oksbøl +45 72 54 30 00 Mandø Turfærgen Mandøpigen Mandø Byvej 7, 6760 Ribe +45 51 25 49 12 Hvis du vil vide mere, så besøg et af nationalparkens spændende besøgscentre. Visit - If you want to learn more, visit one of the National Park's exciting exhibition venues. Besuch - Wenn Sie mehr erfahren möchten, sollten Sie eines der interessanten Informationszentren des Nationalparks aufsuchen. Rømø Naturcenter Tønnisgård Havnebyvej 30, 6792 Rømø +45 74 75 52 57

Den globale bestand skønnes at være 5-6 millioner dyr. Lokalt og regionalt er der store forskelle mellem området og lokalt kan bestandene være under pres. Det gælder Østersøen, Hokkaido i Japan og ikke mindst Grønland hvor den tidlige var efterstræbt ved fangst. Andre områder, som Vadehavet, er bestanden i stabil vækst. Fredninger og Reservater i DK [ redigér | redigér wikikode] Spættet sæl blev totalfredet i 1976, efter at bestanden var gået stødt tilbage siden begyndelsen af 1900-tallet på grund af intensiv jagt, bl. a. tilskyndet af udbetalinger af skydepræmier fra Staten. Sammen med totalfredningen blev et antal sælreservater oprettet for at give sælerne mulighed for at ligge uforstyrret på land. Flere af reservaterne strækker sig ud i havet. I de lukkede perioder er al færdsel forbudt i reservaterne og adgang kan kun opnås efter tilladelse fra Naturstyrelsen, der administrer reservaterne. Område Reservat Areal (ha) Areal vand (ha) Lukket periode Vadehavet Lammelægger (SV f. Rømø) 5 - Hele året Koresand (S f. Mandø) 633 Langli Sand 380 Limfjorden Ejerslev Røn (NØ f. Mors) 8 23 1.

  1. Køb Billige Rejser på Black Friday 2020 - Se rejsebureauer med tilbud her!
  2. Sæler i denmark
  3. Hytte i danmark
  4. Hjem
  5. Sæler i danmarks
  6. Lars løkke rasmussen simun løkke rasmussen
  7. Hans rømer skolen
  8. Sæler i grønland
  9. Den danske skiskole map

Sæler Sydlig søelefant ( Mirounga leonina), verdens største sælart Videnskabelig klassifikation Domæne Eukaryota Rige Animalia ( Dyr) Række Chordata ( Chordater) Klasse Mammalia ( Pattedyr) Orden Carnivora ( Rovdyr) Overfamilie Phocoidea Familier Otariidae Phocidae Odobenidae Hjælp til læsning af taksobokse Sæler er en undergruppe af rovdyrordenen, der enten samles i overfamilien Phocoidea eller underordenen Pinnipedia ( bladfødderne). Tidligere havde gruppen status af selvstændig orden, men der er bred enighed om at alle sæler nedstammer fra odderlignende rovdyr og derfor hører til i Carnivora. Gruppen inddeles i tre familier: Ægte sæler, hvortil de danske og grønlandske arter hører (undtagen hvalros); øresæler, der omfatter pelssæler og søløver; og hvalrosser, der kun omfatter én nulevende art. Sæler er pattedyr, der er kendetegnet ved tilpasninger til at leve størstedelen af deres liv i vand; bl. a. er for- og bagben omdannet til luffer. Alle arter er dog afhængige af at komme på land regelmæssigt, hvor de bl. føder unger, dier og skifter pels.