Margrethe Den 1

Der var dog forel�big ikke meget, der tydede p�, at hanseaterne umiddelbart ville opgive den indt�gtsbringende landsdel, der sikrede dem to tredjedele af indt�gterne fra det store sk�nske sildemarked. Organiseringen af en kaperfl�de blev en af de pressionsmetoder, som M og det danske rigsr�d skred til for at sikre overdragelsen af Sk�ne. P� de mange forhandlingsm�der med Hansest�derne foregav M, at man intet kendte til sagen, selvom anklagerne var meget overbevisende. Det endte med, at pressionen lykkedes, og Oluf blev hyldet p� landstinget i Lund 1385. I Sverige var der dyb utilfredshed med det mecklenburgske styre. Oppositionen blev ledet af drosten Bo Jonsson Grip, der havde herred�mmet over store dele af landet. Ved drostens d�d i 1386 blev disse omr�der overladt til en kreds af svenske storm�nd. M forstod at udnytte stemningen i Sverige til at fremme Olufs kandidatur til den svenske trone, men da Oluf ganske uventet d�de i 1387, syntes alle planer at falde til jorden. Ud over at det naturligvis har v�ret en personlig tragedie for M, var det politisk en fuldst�ndig kaotisk situation.

Margrethe den 1 0

  1. Margrethe den 1 29
  2. Vejret i rørvig
  3. Smukke kunstplakater med motiver af Flemming Quist Møller
  4. Margrethe den 1 0
  5. Robotplæneklipper & selvkørende plæneklippere » Køb online hér
  6. Så kan det ikke gå galt: Skudsikre brunede kartofler - politiken.dk
  7. Klar til knallert 2

1353-1412, dronning. *1353, �28. 10. 1412 i Flensborg. For�ldre: kong ◊Valdemar 4. Atterdag (ca. 1320-75) og ◊Helvig af S�nderjylland (*ca. 1374). ~9. 4. 1363 med kong H�kon 6. Magnussen af Norge, *august 1340, �sommeren 1380 i Oslo, s. af kong Magnus Eriksen af Norge og Sverige og Blanca af Namur. B�rn: ◊Oluf (1370). M regnes for en af de mest betydningsfulde regenter i dansk middelalderhistorie. F�rst og fremmest forbindes hendes navn med skabelsen af Kalmarunionen i 1397, men ogs� indenrigspolitisk fik hendes styre stor betydning. Hun blev f�dt i 1353 som yngste datter af kong Valdemar Atterdag og dronning Helvig, og der var s�ledes ikke noget, der umiddelbart indicerede hendes senere magtstilling som regent over de nordiske riger. Hendes storebroder ◊Christoffer var udset til at blive faderens efterf�lger p� tronen, mens s�steren ◊Ingeborg blev gift med en hertug af Mecklenburg. Da M var seks �r gammel, blev hun forlovet med den 18-�rige H�kon af Norge, der var s�n af den svensk-norske konge Magnus Eriksson.

Margrethe den 1 29

Også i Norge fik hun etableret sig stærkt, mens det gik en smule trægere med at sætte sig igennem i Sverige. I 1386 havde Margrete været nødt til at overlade hertugdømmet Slesvig til de holstenske grever i forbindelse med kampene om magten efter Valdemar Atterdags død. Dette søgte hun med ganske stort held at råde bod på i sine sidste leveår.