Center For Børneliv

Det var en meget interessant dag, som levede fint op til forventningerne i forhold til oplæggene. Det var fagligt super gode, velunderbyggede og humoristiske oplæg. Måske var der ikke så meget nyt under solen, men det var betydningsfuldt og skønt at få en mere samlet viden om feltet med udgangspunkt i forskellige faglige synsvinkler. Fakta Center for Børnelivs virke er finansieret af Det Obelske Familiefond og Ole Kirks Fond. Det forberedende arbejde, der ledte til dannelsen af Center for Børneliv, blev udført af børne- og ungelæge Kjeld Poulsen, daværende sundhedschef Gitte Skou Rasmussen og sundhedsplanlægger Lone Hede Bisgaard Kristensen samt en række ledende sundhedsplejersker: Ulla Dupont, Helle Løvschall, Anni Erichsen, Lotte Bager og Line Nordberg, der alle har ydet en uundværlig indsats for centerets tilblivelse. Bestyrelsen tæller 9 mænd og kvinder Susanne Dahl, formand, ledende sundhedsplejerske, Frederiksberg Kommune Anja Marschall, næstformand, Ph. d. Pædagogisk rådgiver Miriam Wüst, kasserer, økonom, Ph.

Center for børneliv art

  1. Center for børneliv elderly
  2. Fyld til pitabrød
  3. Center for børneliv parents
  4. Center for børneliv money
  5. Center for børneliv family
  6. Center for Børneliv
  7. Lægerne hvidovrevej 100

Center for børneliv patients

fædres deltagelse i familielivet? Ja. Måske er sundhedsplejen for fokuseret på mors rolle. Vi henvender os mest til mor, selvom vi med ord siger, at far er vigtig for barnet. Men hvordan viser vi det? Og måske italesætter vi ikke tydeligt nok, at det at få et barn er et fælles anliggende i familien, og at der er en forventning om, at begge forældre deltager, hvis vi skal gøre det bedste for barnet. Men hvis vi italesætter forventningen, og far deltager, skal vi også være i stand til at inddrage far ligeværdigt. Skal der mere fokus på fædre som omsorgspersoner? Overalt er det mors rolle, der er i fokus – far er ikke ligeværdigt beskrevet. For eksempel sendes breve til mor, i Barnets Bog skriver vi mors navn, men ofte ikke fædrenes, da faderskabet ikke er godkendt, når vi kommer første gang i familien. Ligesom barselsorloven ikke er ligeværdigt delt, og vi opretter mødregrupper i forskellige udgaver, mens far bliver overset. Samtidig siger vi, at helhedssynet på familierne er vigtigt. Så ja, det ville være relevant at få mere fokus på fædrene… Hvordan oplevede du konferencen?

Center for børneliv job

Vi har alle samme ønske om at gøre det så godt som overhovedet muligt i forhold til de ressourcer, vi har til rådighed, uanset hvilke faglige discipliner vi har med i rygsækken. Det er dette ønske, der i sidste ende samler og skaber Center for Børneliv. " Lysets hast Ifølge Susanne Dahl har den digitale teknologi ændret sundhedsplejerskernes rolle markant gennem de sidste ti år, fordi delingen af alskens informationer over internettet nu sker med lysets hast. Ikke mindst forældre bombarderes konstant med nye tendenser og viden om børn og unges trivsel – og denne viden er desværre af svingende kvalitet, mener hun. "Det er for sundhedsplejerskerne, lige så vel som for mange andre faggrupper, en udfordring at holde overblikket over den viden der produceres – og her kan Center for Børneliv bidrage som en organisation, der samler og viderebringer kvalificeret viden på tværs af børne- og ungeområdet. " Hvordan denne indsamling og deling af viden skal ske, er en opgave, som Center for Børnelivs tværfaglige bestyrelse skal løse i samarbejde med projektleder Ida Storm og centerets studentermedhjælpere og frivillige.

forsker, SFI Anne Madsen, socialpædagog og netværkskoordinator, Ringsted Kommune Bente Haargaard, sundhedsplejerske og leder af sundhedstjenesten, Ringsted Kommune Ditte-Marie From, socialrådgiver og Ph. d., adjunkt ENSPAC, Roskilde Universitet Else Guldager, sundhedsplejerske, konsulent, Ph. d., Redaktør Klaus Wilmann, pædagog og centerchef, Center for Familiepleje Lene Skjelbo, ledende sundhedsplejerske, Hjørring Kommune.