Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Retslokalet ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol ligger i Strasbourg. Den blev etableret i 1959 som en uafhængig institution i organisationen Europarådet. Domstolens afgørelser er bindende for Europarådets medlemsstater, og har gennem tiden fået stor indflydelse på udviklingen inden for menneskerettighedsområdet. Den vurderer gennem et klagesystem om staterne efterlever menneskerettighederne, således som de er udformet i Den Europæiske Menneskeretskonvention (vedtaget af Europarådet i 1950). Som følge af den individuelle petitionsret har enhver borger i et medlemsland i princippet adgang til at få sin sag for menneskeretsdomstolen, hvis vedkommende har været offer for brud på konventionen. Betingelsen er dog, at klageren forinden har udtømt alle muligheder i det nationale retssystem. Tyrkiet, Rusland og Italien er de lande, der oftest er blevet dømt for brud på konventionen ved domstolen. I de seneste år har domstolen afsagt 7-900 domme om året.

Den europæiske menneskerettighedsdomstol karaoke

  • Den europæiske menneskerettighedsdomstol
  • Den europæiske menneskerettighedsdomstol forkortelse
  • Den europæiske menneskerettighedsdomstol danmark
  • Anlægsgartner Sjælland Ølstykke Elite Anlæg (V/Stig ... - Video Dailymotion
  • Dansksiderne: Stil

Den europæiske menneskerettighedsdomstol remix

Domstolens officielle sprog er Engelsk og Fransk. Dommere [ redigér | redigér wikikode] Domstolen består af 47 faste dommere, én fra hvert medlemsland af Europarådet. Dommerne udpeges af Europarådets interparlamentariske forsamling ud fra en liste med tre kandidater indstillet af den enkelte medlemsstat. Europarådet har endvidere bestemt at kandidatlisten skal indeholde mindst én kandidat af hver køn. Dommerne udpeges for en ni-årig periode uden mulighed for genvalg. Tidligere blev dommerne udpeget for en syvårig periode med mulighed for genvalg én gang.