Islams 5 Søjler

  1. Islams 5 søjler pictures
  2. Det vigtigste at vide om islams 5 søjler - Religion.dk
  3. Islams fem søjler religion.dk
  4. Islams fem søjler trosbekendelse

De fem søjler i islam er en stiftelse. De hjælper muslimer med at opbygge styrke, karakter og Iman (fromhed, tro). Alle muslimer der er i stand til det, er forpligtet til at udføre disse søjler, som en del af deres tro. Shahada – Erklæring om tro Salaat – Bøn Zakaat – at give almisse Sawm – Faste Hajj – pilgrimsrejse Shahada – Erklæring om tro. En muslim reciterer, "Der er ingen Gud, foruden Allah swt og Muhammad saw er hans sendebud" hele dagen. At tro på Enheden af Allah swt (også kaldet Tawhid) påhviler alle muslimer: Der er ingen som Ham, og ingen sammenligninger er værdig. Det andet vægt af Shahada er en erkendelse af, at profeten Muhammed saw er en Budbringer af Allah swt og stemplet af profeterne. Den anden søjle i Islam er oprettelsen af de fem daglige bønner, kaldet Salaat/Salaah/Namaz. Det er under disse daglige bønner, at en muslim er tættest på Allah swt. Disse bønner kommer med nærmere fastsatte tidspunkter og skal ske på bestemt måde. Zakaat på arabisk betyder, at "rense" og at "vokse".

Islams 5 søjler pictures

  • Vejle Kop & Kande, Søndergade 22 - åbningstider og tilbudsaviser | Dine Tilbudsaviser
  • Islams 5 søjler movie
  • Islams 5 søjler wiki
  • Engelsk dansk oversettelse
  • 4 3/8 tommer til cm
  • Islams 5 søjler free

Det vigtigste at vide om islams 5 søjler - Religion.dk

islams fem søjler Disse elementer udgør grundkernen i den islamiske gudsdyrkelse. For ritualerne gælder, at disse er religiøse pligter (ibadat), som en muslim er pålagt at overholde. Ritualerne er omtalt i Koranen, og man tilstræber at følge profeten Muhammads forbillede i udførelsen af ritualerne. Søjlerne er: 1. Trosbekendelse (shahada) lyder "Der er ingen gud uden Allah, og Muhammad er hans sendebud. " 2. Bøn (salat) udføres fem gange dagligt. Bønnen kan i princippet udføres hvor som helst, men skal altid finde sted med bederetning (qibla) mod Mekka. 3. Faste (sawm) inkluderer afholdelse fra indtagelse af mad og drikke, seksuel afholdenhed m. m. fra solopgang til solnedgang i måneden Ramadan for voksne, raske muslimer. Fasten afsluttes med festen id al-fitr. 4. Almisse (zakat) gives som en procentdel af indkomst og formue. Pengene går til hjælp til fattige medborgere, men gives også som symbol på, at rigdom i denne verden er forgængelig, mens sand rigdom og lykke gives af Allah. 5.

Islams fem søjler religion.dk

Islams fem søjler, den praksis, som muslimers religionsudøvelse særlig er knyttet til, og som både mænd og kvinder skal efterleve: 1) Fremsigelse af trosbekendelsen ( shahada), "Der er ingen gud uden Gud, og Muhammed er Hans sendebud"; 2) afholdelse af de fem daglige tidebønner ( salat); 3) betaling af en religiøs afgift ( zakat); 4) faste ( sawm) i ramadanmåneden; og 5) pilgrimsfærden ( hajj) til Mekka mindst én gang i livet. Islamisk ret kræver rituel renhed som forudsætning for afviklingen af bøn, faste og pilgrimsfærd.

Islams fem søjler trosbekendelse

1. Trosbekendelsen (Shahada): Du skal fremsige trosbekendelsen, som på arabisk er: "Ashadu an la ilaha illa llah" og "Wa-Muhammada rasul allah" og som betyder "Jeg bevidner, at der ingen anden Gud end Allah" og "Mohammed er hans profet (el. sendebud)". 2. Bøn (Salat): De skal bede fem gange om dagen: Fajr (ved daggry), Zhuhr (tidlig eftermiddag), Asr (sen eftermiddag), Maghrib (solnedgang) & Isha'a (aften). 3. Almisse (Zakat): Obligatorisk for alle muslimer, der kan. Baseret på samlet velstand og er på 2, 5%. Zakat betyder at 'blive større' eller 'blive renere'. 4. Faste (Sawm): Faste fra daggry til solnedgang i hele den islamiske måned kaldet Ramadan. 5. Pilgrimsrejsen (Hadj): Rejsen til Mekka i perioden lige før Den store fest. Alle der er i stand til det, skal helst gennemføre rejsen en gang i livet.

Fasten startes med et måltid inden fajr-bønnen, som bedes inden solopgang. Måltidet kaldes suhur. Ved solnedgang brydes fasten ved et iftar-måltid. Måltidet nydes ofte i fællesskab med familien, som vil være samlet omkring flere retter end sædvanligt. Alternativt kan en muslim bryde fasten sammen med andre muslimer i den lokale moske. Muslimerne har siden 623 fastet i ramadan-måneden. Man markerer den første åbenbaring, som Muhammed modtog gennem ærkeenglen Gabriel. Yderligere faster muslimerne for at gennemføre en spirituel renselse og bekæmpe materielle og kødelige fristelser. Oprindelsen af muslimernes faste kan spores til både jøderne og de polyteistiske arabere på den arabiske halvø, som fastede ved Yom Kippur. Selvom fasten er en pligt, er gravide, syge, rejsende og ældre muslimer ikke pålagt at skulle faste under ramadanen. Fasten har bevaret sin oprindelige form, og derfor har den i vor tid bragt flere udfordringer for den fastende end at skulle afholde sig fra at spise og drikke.