Hvad Er Efterløn

PÅ EFTERLØN? Måske overvejer du at trække dig tilbage i løbet af et par år? Uanset hvad står FTFa klar til at hjælpe dig med at gennemskue regler og muligheder. SELVSTÆNDIG OG EFTERLØN Der kom nye regler for selvstændige den 1. oktober 2018. De har også betydning for dig, der driver selvstændig virksomhed og er på efterløn. LÆS OM REGLERNE HER SPØRGSMÅL TIL DIT EFTERLØNSKORT? Har du spørgsmål til udfyldelse af efterlønskortet, og hvordan dine timer står registreret på kortet, så læs mere. LÆS MERE HUSK AT DU KAN KOMBINERE ARBEJDE OG EFTERLØN Mange tror at arbejde og efterløn ikke kan kombineres. Men det kan det og mulighederne er fleksible, så de i langt de fleste tilfælde kan tilpasses dine behov og ønsker. LÆS MERE OM MULIGHEDEN HER SMUTVEJE TIL SELVBETJENING SPØRGSMÅL OM EFTERLØN OG PENSION? Her kan du finde svar på de mest stillede spørgsmål om efterløn, pension og udbetaling. LÆS MERE HER

Hvad er efterløn youtube

Det betyder, at hvis du har arbejdet i udlandet i flere år, kan du miste retten til efterløn. Når du går på efterløn eller har et efterlønsbevis, skal du ikke længere betale efterlønsbidrag til din a-kasse. Fordele ved at udskyde efterlønnen - skattefri præmie Hvis du venter med at gå på efterløn og dermed bliver på arbejdsmarkedet i en periode, hvor du ellers kunne få efterløn, kan du optjene en skattefri præmie. Afhængig af din fødselsdato, er der forskellige krav, der skal opfyldes for at modtage en skattefri præmie. Men i udgangspunktet gælder følgende betingelser: Du optjener en skattefri præmie hver gang du arbejder 481 timer Er du fuldtidsforsikret svarer en præmie til 13. 740 kr. (2020) Er du deltidsforsikret svarer en præmie til 9. 160 kr. (2020) Du kan højst få 12 præmier Er du på dagpenge eller efterløn, kan præmien blive nedsat. Din a-kasse udbetaler den skattefri præmie, når du når folkepensionsalderen. Hvor meget kan jeg modtage i efterløn? Der er mange forhold, der spiller ind i forhold til, hvor meget du kan modtage i efterløn.

  • Hvad er efterløn pictures
  • → Vi har fundet de bedste weekendophold med eget spa
  • Hvad er cms

Hvad er en blog

I DSA er du i gode hænder, uanset om du er studerende, nyuddannet, kandidat, selvstændig, lønmodtager, bliver ledig, skal have efterløn eller ønsker sparring til din karriere eller vejledning om barsel og sygdom. Vi er Din Sundhedsfaglige A-kasse Som den eneste a-kasse er vi specialiseret i at servicere netop dig, der har en sundhedsfaglig baggrund. Vores karrierekonsulenter har en sundhedsprofessionel uddannelse, og kender derfor dit fag og arbejdsmarked, som de bruger professionelt, når de rådgiver dig om din jobsøgning og karriere. Vi er Danmarks billigste a-kasse, og alligevel får du en række fordele ved at være medlem hos os. Som medlem får du Økonomisk sikring ved arbejdsløshed Mulighed for efterløn og skattefri præmie Gratis temamøder Professionel sparring på din jobsøgning, ansøgning og CV Professionel sparring på karriere- og efteruddannelsesmuligheder Vejledning om barsel Vejledning om sygdom Stressvejledning Feriedagpenge Lønsikring DSAjobsøger DSAshoppen Er du studerende, og under 30 år, får du gratis studiemedlemskab.

Hvad er efterløn list

Det kaldes brøkpension. Fra 1. juli 2025 skal man have boet i Danmark mindst 9/10-dele af årene fra det fyldte 15. år og indtil man når folkepensionsalderen. Læs mere om folkepensionen her Folkepensionsalderen stiger Vi lever længere, og folkepensionsalderen stiger gradvist i takt med levealderen. Fra 2019 til 2022 stiger pensionsalderen til 67 år, og i 2030 stiger folkepensionsalderen til 68 år. Der er en politisk aftale om, at folkepensionsalderen derudover kan stige med op til 1 år hvert 5. år, hvis levealderen stiger. Med den nuværende levealder er der udsigt til, at folkepensionsalderen kan blive hævet igen i 2035 (69 år) og 2040 (70 år). Men skal i givet fald først besluttes af Folketinget. Søg folkepension Det er Udbetaling Danmark, der beregner og udbetaler folkepension. Man skal selv søge om at få folkepension.

Hvad er efterlønsbidrag? Læs om regler, betingelser og ydelsen her

08. januar 2020 Efterløn er ydelse, du kan få udbetalt, og dermed forlade arbejdsmarkedet før du når pensionsalderen. Dog skal du opfylde en række betingelser, for at kunne modtage efterløn. Vi forklarer her, hvilke betingelser der gælder for efterløn. Hvad er efterløn? Efterløn er en månedlig ydelse, der giver dig mulighed for at træde tilbage fra arbejdsmarkedet i op til 5 år, før du når folkepensionsalderen. Dog er der en række betingelser, du skal opfylde, før du kan modtage efterløn. Disse krav er følgende: Du skal være medlem af en a-kasse, betale efterlønsbidrag og bevare dette medlemskab under hele efterlønsperioden Du har nået efterlønsalderen, hvilket afhænger af, hvornår du er født. Læs mere om efterlønsalderen længere nede Du har indbetalt til efterløn i mindst 30 år (andre regler gælder dog for personer, der er født før den 1. januar 1978) Du skal have ret til dagpenge, når du når efterlønsalderen. Det betyder, at du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og ikke må være syg eller ude af stand til at påtage dig et arbejde Du skal enten opfylde kravet om en indtægt på 238.

Fastholdelsesbonus Som led i en aftale om en seniorordning kan det aftales, at du får en særlig bonus, hvis du først fratræder seniorstillingen, efter du er fyldt 62 år. Der er ikke begrænsninger på, hvor stor en bonus, I kan aftale. Rammeaftale om supplerende pension i kommunerne Rammeaftale om supplerende pension i regionerne

Når du skal på efterløn | FOA

Alle, der har boet, i Danmark har ret til folkepension. Den består for de fleste af et grundbeløb og et pensionstillæg. Folkepensionen sikrer, at alle har en indkomst, når de har nået pensionsalderen. Folkepensionen består som udgangspunkt af et grundbeløb og et pensionstillæg. Herudover er der en række tillæg, som fx ældrecheck, varmetillæg og helbredstillæg til de pensionister, der har mindst. Grundbeløb og pensionstillæg Pensionstillægget er højest for de pensionister, der har mindst indkomst. Enlige får et højere tillæg end samboende og ægtepar. Hvis man har en indkomst ud over folkepensionen, der overstiger et bundfradrag, nedsættes tillæggene til folkepensionen. Grundbeløbet kan også blive sat ned, hvis man fortsætter med at arbejde, efter man har nået folkepensionsalderen. Ret til folkepension For at have ret til fuld folkepension skal man have boet i Danmark i mindst 40 år, fra man er 15 år, til man når folkepensionsalderen. Hvis man ikke har boet i Danmark i 40 år, får man en lavere pension.