Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet

Institut for Folkesundhedsvidenskab opfylder sin mission om at levere det videnskabelige grundlag for bestræbelser på at forbedre folkesundheden, både på nationalt og globalt plan, og at skabe en bedre forståelse af sammenhængen mellem sundhed, individ og samfund såvel som etiske, retfærdigheds-/ligheds- samt politiske konsekvenser. Dette opnås gennem forskning, uddannelse og engagement i interessenter og offentligheden i almindelighed med en vidtrækkende tværfaglig forsknings-dagsorden, der dækker de fleste aspekter af folkesundhed på et højt internationalt niveau. Forskningen udføres i vores otte forskningsafdelinger og tre forskningscentre. Medarbejdere Vi beskæftiger omkring 300 medarbejdere. Herunder 110 professorer, lektorer og adjunkter, ca. 155 postdocs, ph. d. -studerende og videnskabelige assistenter og ca. 35 teknisk-administrative medarbejdere. Til instituttet er der desuden tilknyttet Kliniske professorer, adjungerede professorer og en lang række tutorlæger.

Folkesundhedsvidenskab københavns université populaire

Vil du arbejde med forebyggelse og sundhedsfremme? Vil du være med til at forbedre sundhedsvæsenet? Vil du lære at forstå og forholde dig kritisk til forhold, der vedrører befolkningens sundhed? Så kan folkesundhedsvidenskab være noget for dig. Folkesundhedsvidenskab går på tværs og kombinerer viden fra samfunds- og sundhedsvidenskab i arbejdet med at forbedre sundheden for hele befolkningen - både i Danmark og i udlandet. >Læs mere om uddannelsen under Karrieremuligheder.

Studie- og karrierevejledningen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet kan hjælpe dig med dine spørgsmål om udlandsophold - se under Kontakt.

Bacheloruddannelsen omfatter følgende fagområder: samfundsvidenskabelige, samfundsmedicinske, videnskabsteoretiske, etiske og forskningsmetodologiske, biomedicinske samt kommunikations- og adfærdsfag. Første og tredje studieår afsluttes med et projektarbejde. På en del af 6. semester kan du også komme i praktik eller til udlandet. Kursusinformation Se kursus- og eksamensbeskrivelser i KU's kursusdatabase. Studieophold i udlandet Med studieophold i udlandet forstås et kortere ophold af enten et eller to semestres varighed ved et udenlandsk universitet, og hvor det faglige udbytte kan meritoverføres til en del af din danske uddannelse. Et studieophold i udlandet må ikke være studietidsforlængende. Som studerende ved Københavns Universitet har du mange muligheder for udlandsophold. Du kan benytte dig af aftaler med partnerinstitutioner i og udenfor Europa, eller du kan selv arrangere et ophold. Det er mest oplagt at tage på studieophold på kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab. På bacheloruddannelsen er der dog mulighed for fx at tage på praktikophold i udlandet.

Bachelor: 3 år. Kandidat: 2 år. Sammenlagt 5 år Om uddannelsen Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet Vil du være med til at fremme sundheden hos den danske befolkning? Vil du gerne arbejde inden for sundhedsplanlægning og -administration? Så skal du læse folkesundhedsvidenskab på KU! Hvorfor vælge Københavns Universitet? 33. 737kr* Gennemsnitlig løn som nyuddannet *Baseret på tal fra Uddannelseszoom 2019 Ansøgning Bachelor: Den Koordinerede Tilmelding. Kvote 2: senest 15. marts kl. 12. 00. Kvote 1: senest 5. juli kl. Kandidat: på uddannelsesstedet Pris Du har mulighed for at få SU under uddannelsen. Kontaktinfo Københavns Universitet Fiolstræde 1 1171 København K Hvad siger tidligere deltagere om denne uddannelse? Der er ingen evalueringer af Folkesundhedsvidenskab endnu. Bliv den første! Hvad siger tidligere deltagere om udbyderen? (4, 5) Baseret på 4 evalueringer Se alle evalueringer

  • Københavns bedste
  • Undervisning og opbygning - Bachelor i folkesundhedsvidenskab – Københavns Universitet
  • Folkesundhedsvidenskab københavns université paris
  • Om Institut for Folkesundhedsvidenskab – Københavns Universitet
  • Parkering københavns
  • Påstand og belæg

Undervisning Den 2-årige kandidatuddannelse i folkesundhedsvidenskab omfatter de samme fagområder som bacheloruddannelsen, men med henblik på udbygning og avanceret anvendelse af den viden, du har opnået. Som studerende bliver du i stand til selvstændigt at anvende elementer fra folkesundhedsvidenskabelige teorier og metoder samt at deltage i videnskabeligt udviklingsarbejde. Opbygning Kursusinformation Se kursus- og eksamensbeskrivelser i KU's kursusdatabase.

Herudover har du en del vejledning i forbindelse med projektarbejde på 2. og 6. semester. Litteratur og undervisningssprog På bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab foregår undervisningen på dansk og engelsk, og du skal være forberedt på at læse akademiske tekster på engelsk og enkelte på norsk og svensk. Eksamensformer Alle fag på bacheloren i folkesundhedsvidenskab afsluttes med eksamen. Her vil du primært gå til skriftlige eksamener - både i form af skriftlige afleveringer, som du skriver derhjemme, og skriftlige prøver, du skriver på universitet. Bachelorprojektet kan du skrive alene eller i en gruppe. Den består af en længere skriftlig aflevering og en mundtlig prøve, hvor du fremlægger projektet og perspektiverer dine resultater. Opbygning Bacheloruddannelsen varer tre år. Igennem undervisningen udvikler du som studerende et bredt kendskab til folkesundhedsvidenskabelige teorier og metoder samt færdigheder i arbejdet med befolkningens sundhedsproblemer i relation til befolkningens almindelige levevilkår.

  1. Vejret i westendorf
  2. Sport 24 outlet esbjerg åbningstider
  3. Den skandinaviske velfærdsmodel
  4. Kappe med hætte