Gange Ind I Parentes

Hvordan bruges parenteser? Parenteser betyder, at noget skal udregnes, før noget andet udregnes. Enkelte gange er parenteser overflødige, men andre gange er de bestemt ikke. For regnestykker gælder, at de skal udregnes i rækkefølgen: potens, gange/dividere, plus/minus. Hvis rækkefølgen skal være anderledes, skal man bruge parenteser. For eksempel: Her skal "gange" udregnes først pga. rækkefølgen for regnearterne. Hvis man vil have plus udregnet først, så kræver det en parentes: Hvordan ganger man parenteser ud? Generelt gælder for parenteser, at man skal gange hvert led i en parentes med hvert led i den anden parentes. For eksempel: eller hvor vi tager hvert led i den ene parentes og ganger med hvert led i den anden parentes: Hvis regnestykket består af tal, er det lidt en omvej, men med bogstaver har man sjældent et andet valg. Regnestykke med bogstaver: Hvis der står minus i stedet for plus, så skal man naturligvis huske reglerne om plus og minus, når man ganger: Regler for parenteser i regnestykker: Der er heldigvis nogle matematikere, der har regnet de kombinationer af parenteser ud, som man kan støde på: Regel Forklaring a+(b-c+d) = a+b-c+d Hvert enkelt tal i parentesen skal lægges til a. a-(-b+c-d) = a+b-c+d Hvert enkelt tal i parentesen skal trækkes fra a. er a-(-b) = a--b = a+b, da to dobbelt minus bliver til plus.

Regneregler gange ind i parentes

  • Gange ind i parentes login
  • Christian iv - den sidste rejse
  • Gange ind i parentes i anden
  • Gange ind i parentes b
  • Jøderne i danmark

Anden brug af parenteser | Mat C Stx - Grundbog til matematik på C-niveau (iBog)

Vi skriver altså 4 a og ikke a 4. Her er yderligere et par eksempler på, hvordan man ganger ind i en parentes: Hvis to eller flere led har en fælles faktor, kan man sætte den uden for parentes. Lad os se på udtrykket De tre led har den fælles faktor 3, så vi kan skrive Sådan kan man sætte uden for parentes: To parenteser med flere led i hver ganges med hinanden ved at gange hvert led i den ene med hvert led i den anden, fx På fig. 1. 2 er vist med streger, hvordan multiplikationen udføres. Man plejer at udelade prikken og blot skrive: Fig. 2 Multiplikation af parenteser Hvis der er mere end to led, foregår det efter samme system: Ved anvendelse af reglerne ovenfor fås: Du skal logge ind for at skrive en note

Reduktion Parenteser kan man fjerne på forskellige måder. Parenteser med plus kan fjernes direkte: Parenteser med minus kan fjernes, hvis der ændres fortegn på alle led inde i parentesen: Man "ganger ind" i parentesen ved at gange med samtlige led: Det gælder også, hvis man har to parenteser, så skal alle led i den ene parentes ganges med alle led i den anden parentes. Eksempel, hvor vi reducerer udtrykket: Først ganger vi ind i parentesen: Herefter lægger vi leddene af samme type sammen: Læg i øvrigt mærke til, at vi gangede ind i parentesen først. Regnearternes rækkefølger gælder naturligvis også inden for bogstavregning. Emnet "Reduktion" fortsætter: Brøker Gå tilbage til: De fire regnearter Gå videre til: Brøker