Genoptjening Af Dagpenge

Betingelser for at få dagpenge For at kunne få dagpenge skal du opfylde en række betingelser: du skal have været medlem af en A-kasse i mindst 1 år du skal være registreret som arbejdssøgende hos jobcenteret Hvis du er nyledig, skal du opfylde et særligt indkomstkrav, som betyder at du inden for de sidste 3 år skal have haft en vis indtægt. Har du en aktuel ret til dagpenge, evt. en forlænget dagpengeperiode eller har du optjente timer på din beskæftigelseskonto, skal du - for at genoptjene en ny dagpengeperiode - istedet for opfylde et beskæftigelseskrav. du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet du skal have haft en væsentlig tilknytning til Danmark (eller EU) inden for de sidste 12 år. Læs om opholdskravet. Har du selv opsagt dit job uden en gyldig grund, eller er du blevet afskediget af en grund, som A-kassen vurderer væsentligst skyldes dig selv, har du stadig ret til dagpenge, men som "selvforskyldt ledig" får du 3 ugers karantæne, inden du kan begynde at få dagpenge. Hvor meget kan du få i dagpenge?

Optjening af dagpenge og forlængelse af dagpengeretten

 • Dansk beskæftigelsespolitiks historie - Wikipedia, den frie encyklopædi
 • Point s silkeborg
 • Hvad er sharepoint
 • 11 dage med mormor - CopenhagenDaily
 • Skam sæson 4 hvornår
 • Supplerende dagpenge | Lederne
 • Dagpengetællere
 • Genoptjening af dagpenge: Sådan er reglerne | Skift-a-kasse.dk
 • Dagpengeret - sådan får du dagpenge
 • Dagpengesystemet på én side
 • Hvornår har man ret til dagpenge? Få svaret her!

848 timer), der skal bruges inden for 3 år. Det vil sige, at hvis du inden for perioden kommer i arbejde og igen bliver ledig, vil du fortsætte med din "gamle" dagpengeperiode. Det er en fordel at tage deltidsjob, vikariater, og så videre, mens du er ledig, da du på den måde kan forlænge din dagpengeret på op til 1 år. Forlængelse af dagpenge Du kan i visse tilfælde forlænge din dagpengeperiode. Det kræver, at du har deltidsarbejde som lønmodtager. Hver løntime vil da forlænge din dagpengeperiode med 2 dagpengetimer. Du kan sammenlagt forlænge med op til 1 år. Din dagpengeret forlænges med 1 måned ad gangen, og det sker ved indsendelse af dagpengekort (også kaldet ydelseskort). Dit supplerende arbejde skal følge reglerne herfor. Du skal have en kontrakt, og din arbejdsgiver skal skrive under på, at du fritstilles, såfremt du bliver tilbudt et fuldtidsarbejde eller et arbejde med flere timer. Du skal desuden gøre din a-kasse opmærksom på din ansættelse og anføre dine timer på dit dagpengekort hver måned.

mere end 68 løntimer i hver fjorten-dages indberetning i mindst 13 fjorten-dages indberetninger mere end 34 løntimer i hver ugeindberetning i mindst 26 ugeindberetninger. Arbejdet kan godt være udført for flere forskellige arbejdsgivere. Løntimer, der har dannet grundlag for forlængelse af retten til supplerende dagpenge (i op til 12 uger), kan ikke indgå i opgørelsen. II. Du kan også genoptjene retten til supplerende dagpenge ved at have en samlet indtægt (opgjort som A- og B-indkomst samt overskud ved selvstændig virksomhed) på mindst 238. 512 kroner (2020) inden for et indkomstår. I det pågældende år må du ikke have modtaget dagpenge. Indtægten kan tidligst medregnes til opgørelsen af genoptjeningskravet på det tidspunkt, hvor indtægten fremgår af årsopgørelsen. Genoptjening af retten til supplerende dagpenge sker løbende. Forlængelse Er din ret til supplerende dagpenge udløbet – og har du endnu ikke optjent retten til en ny 30-ugers-periode – kan du forlænge den periode, hvor du arbejder på nedsat tid og samtidig får udbetalt supplerende dagpenge, med op til 12 uger.

I første omgang skal du have været medlem i minimum 1 år, bortset fra hvis du er dimittend, og du skal fortsat være medlem af a-kassen for at have ret til dagpenge som ledig, og efterfølgende for at optjene ny ret til dagpenge. Det kan være fristende at spare det månedlige kontingent til a-kassen, mens du er ledig, og økonomien er strammere end normalt, men det er ikke en mulighed, hvis du fortsat vil være have ret til dagpenge. Du bør også beholde dit medlemskab i en fagforening, men her kan du typisk få nedsat dit kontingent, mens du er ledig, da du i sådanne perioder ikke på samme måde har behov for fagforeningens ekspertise.

Hvis du har tidligere har modtaget dagpenge, skal du opfylde et beskæftigelseskrav for at genoptjene retten til nye dagpenge. Som ledig, der ønsker at modtage dagpenge, skal du opfylde enten et indkomst- eller beskæftigelseskrav for at have ret til dagpenge. Beskæftigelseskravet er for dig, der tidligere har modtaget dagpenge og vil genoptjene retten til nye dagpenge. Det er et krav om et antal timer, du som minimum skal have arbejdet. Hvad er beskæftigelseskravet? For dig, der tidligere har modtaget dagpenge, gælder, at du skal have opfyldt et såkaldt beskæftigelseskrav for at optjene retten til nye dagpenge. Beskæftigelseskravet er et antal timer, du skal have arbejdet for at genoptjene dagpengeretten. Timetallet afhænger af, om du er fuldtidsforsikret eller deltidsforsikret hos din a-kasse. Som fuldtidsforsikret skal du have arbejdet 1. 924 timer inden for en periode på 3 år for at have ret til nye dagpenge. Timetallet svarer til at have en fuldtidsstilling på 37 timer i 1 år. Er du kun deltidsforsikret ligger timetallet på 1.

Dagpenge (2020) - Den ultimative guide til dagpenge | Skift-a-kasse.dk

De kan bede dig om: dokumentation for alt, hvad du har gjort for at finde et job i løbet af de første 3 måneder dokumentation for, at du har en bedre chance for at finde job i udlandet i den forlængede periode information om jobmulighederne på arbejdsmarkedet i dit værtsland. Ansøg om forlængelse så tidligt som muligt. Du skal ansøge om forlængelse inden udgangen af den første 3-månedersperiode. Ligebehandling Når du søger arbejde i udlandet, har du de samme rettigheder som statsborgerne i dit værtsland med hensyn til: adgang til arbejde støtte fra arbejdsformidlingen finansiel støtte til at hjælpe dig med at finde arbejde Dit nye land venter muligvis til, du har fået en reel tilknytning til det lokale arbejdsmarked, før de yder dig visse former for finansiel støtte til at hjælpe dig med at finde arbejde, lavtforrentede lån til arbejdsløse, der starter en ny virksomhed. Det at opholde sig i landet og søge arbejde i et rimeligt stykke tid kan muligvis udgøre en reel tilknytning.

Du kan forlænge din ret med supplerende dagpenge med 4, 8 eller 12 uger. Når du stopper på et arbejde, skal din arbejdsgiver betale for dine første dage som ledig. Det kaldes G-dage (dagpengegodtgørelse). Hvis du arbejder i en turnusordning eller på fast nedsat tid, skal din arbejdsgiver ikke udbetale dig G-dage, før ansættelsesforholdet ophører helt. Hvis du omvendt ikke har en fast arbejdstid, fx fordi du er vikar eller løst ansat, så anses du for ledig hver gang, din arbejdsdag slutter. Din arbejdsgiver skal i den situation løbende udbetale G-dage på ledige dage. En arbejdsgiver kan højst betale 16 G-dage på et kalenderår. Du har mulighed for at forlænge perioden med dagpenge på baggrund af dit arbejde på deltid. Hver time, du har arbejdet, kan veksles om til 2 timers dagpenge. Vi kan maksimalt forlænge dine dagpenge i et år. Eksempel: Har du arbejdet 148 timer (svarer til 4 uger), mens du har været ledig, kan du forlænge perioden med dagpenge med 296 timer (svarer til 8 uger). For at optjene ret til en hel ny periode på to år med dagpenge skal du have arbejdet i 1.

Medarbejderne i DSB har brug for din opbakning! Kassetænkning - en ny podcast fra Danske A-kasser om arbejdsmarkedspolitik - har en episode om udviklingen i dagpengedækningen "Rasler dagpengedækningen ned"? Den er tankevækkende... SKJULT KAMERA Det nye dagpengesystem vil straffe mennesker med et "omfattende dagpengeforbrug" med tilbagevirkende kraft. Hvordan mon det princip virker i en pølsevogn i Sydhavnen... Danske A-kasser SKJULT KAMERA MOD DAGPENGEFORSLAG Det nye dagpengesystem vil straffe mennesker med tilbagevirkende kraft, hvis de - helt legalt - har fået dagpenge i 4 år eller mere inden for de sidste 8 år. Det er ikke helt fair. Vi har testet princippet i Sydhavnens Pølsevogn med skjult kamera. Så er der trykket på knappen! Alle fagligt aktive inviteres nu til fagligt topmøde for at kæmpe for et solidarisk dagpengesystem. Hvis ikke dig, hvem så? Hvis ikke nu - hvornår så? Så har en embedsmands-afgørelse fjernet dagpengeretten for hundredvis af ny-uddannede med et pennestrøg. Pressen er ved at reagere og politikerne på Christiansborg er så småt vågnet!

Månederne behøver ikke være sammenhængende. Det er herudover en betingelse, at der skal være gået mindst 6 måneder efter, at du har opnået ret til dagpenge som dimittend. Dagpengene kan maksimalt være på 90 pct. Sådan beregnes DIN dagpengesats.

Timerne skal være optjent inden for de seneste tre år. På kan du på den såkaldte Beskæftigelseskonto selv følge med i, hvor mange timer du har sparet op, og hvor mange timer du har til forlængelse.

 1. Søge tlf nrj
 2. Leos legeland århus