Forsuring Af Havet

Siden vi for alvor begyndte at brænde fossile brændstoffer af under industrialiseringen i 1800-tallet, har forsuring ført til et fald i havenes pH. Når havet bliver surere, falder pH pH angiver koncentrationen af H + -ioner i en væske og måles på en skala fra 0-14. Væsker med pH under 7 er sure og indeholder flere H + -ioner end væsker med pH over 7, der er basiske. Mere CO 2 betyder altså flere H + -ioner og et fald i pH. De seneste århundreder er den gennemsnitlige pH-værdi i overfladevandet i verdenshavene faldet fra 8, 2 til 8, 1. Havet er med andre ord basisk, men fordi pH falder, bliver det mere surt. Et fald i pH på 0, 1 lyder ikke af meget, men det svarer til, at verdenshavene er blevet 26 procent mere sure, for små ændringer på pH-skalaen er ensbetydende med drastiske ændringer i koncentrationen af H + -ioner. Og det går stærkt, vi skal tilbage til før dinosaurernes tid for at finde et tidspunkt i jordens historie, hvor forsuring skete så hurtigt som i dag. Forskerne forudser, at pH kan være faldet til under 7, 8 i år 2100.

Forsuring af havet full

Men når der bundfældes færre kalkstrukturer, fjernes mindre C0 2. Dermed forøges drivhuseffekten.

Forsuring af verdenshavene | WWF undervisning

  1. Forsuring af havet reviews
  2. Forsøg - Forsuring af havene - Konsekvenser for dyr
  3. Så længe vi lever tekst
  4. Uenighed om effekten af havforsuring på skaldyrene
  5. Beskatning af lejeindtægt
  6. Forsuring af havet 1