Vejret Tv2 7 Døgns Prognose

  1. Vejret tv2 7 døgns prognose 5

Gælder 48 timer med timeværdier for nedbør, temperatur, relativ luftfugtighed samt vindretning og –hastighed. • 7 døgns prognosen viser observationer fra de 7 foregående dage og en prognose for de kommende 7 dage. 7 døgns prognosen beregnes af European Centre for Medium-Range Weather Forecast hver dag og er på Pl@nteInfo kl. 5 næste morgen. • Jordtemperaturen måles i 10 cm dybde på 13 klimastationer i Danmark. For hver klimastation kan jordtemperaturen de seneste 4 uger vises. • Minimumstemperaturen pr. time målt ved 20 cm og 2 m på 13 klimastationer i Danmark. De seneste 4 uger. • Klimanormaler for DJFs forsøgsstationer i perioden 1961-90. • Årets vejr giver information om de lokale vejrforhold i årets løb. Radar 2 døgns prognose 7 døgns prognose Prognose på mobilen Hvor sikker er prognosen? 0, 0-0, 1 mm  30% chance for nedbør > 0, 5 mm  70% chance for nedbør • Sådan får du en SMS med vejret • Vælg Mobilnummer øverst og indtast dit mobilnr. • Send en SMS med kode for ønsket vejrdata eller vælg faste tidspunkter (1 til 4 gange i døgnet).

Vejret tv2 7 døgns prognose 5

• Efter 1-3 min. får du prognosen time for time for dit gridnr. Prognoser generelt – hvor sikre er de? Temperatur: OK Luftfugtighed: For usikker Vind: OK Nedbør:? Årets vejr Årets vejr giver information om de lokale vejrforhold i årets løb. De observerede data kan i de fleste tilfælde sammenlignes med en normal for det pågældende område. Årets vejr inkluderer: • Grafisk præsentation af data for "vand" eller "varme" • Daglig nedbør i tabel • Download data – kun med speciel tilladelse, men vi arbejder på et link til "Årets vejr" i vækstperioden fra enkeltforsøgets resultatside. Vand Nedbør (mm) I beregningen af gridværdierne for nedbør er anvendt målinger fra ca. 40 automatiske klimastationer samt ca. 400 manuelle fra og med 2003. Nedbør måles i 2 m. Data for årets nedbør sammenlignes med normal. Potentiel fordampning (mm) Potentiel fordampning er beregnet ud fra temperatur og globalstråling ved Makkinks formel. Der sammenlignes med normaler for døgnets potentiel fordampning i perioden 1961-1990 for et 40x40 km klimagrid.

Tørken forværres, men langt fremme kan man også begynde at ane regn. Den danske sommer 2018 har været højst usædvanlig. Inden denne uge er omme, når vi den 44. og 45. meteorologiske sommerdag med over 25 grader. Og det ser ud til at fortsætte. Meteorologiske sommerdage resten af uge 28 Vi har allerede fået mere end tre gange så mange sommerdage som sidste år, og denne sommer kan gå hen og blive historisk varm og solrig. Langtidsprognoserne peger i hvert fald i den retning. Der skal dog gøres opmærksom på, at langtidsprognoser er behæftet med usikkerhed, Varm og solrig uge 29 I Uge 29 ser det ud til at blive varmt og solrigt. Dagtemperaturerne midt i næste uge ser således ud til at ramme 28 grader og vil være suppleret af lange perioder med solskin. Ifølge det fælles europæiske regnecenter, ECMWF, vil middeltemperaturen over hele ugen være 2-3 grader varmere end normalt. Som det ses af grafikken er det generelt varmt i Europa. Desuden mener ECMWF, at det generelt bliver meget tørt og solrigt.

  1. Vejret tv2 7 døgns prognose de
  2. Vejret tv2 7 døgns prognose 1
  3. Den lille levnedsmiddeltabel
  4. Historien om denmark dvd 2017
  5. Dansksiderne: Bagvægt

Vandbalance (mm) Vandbalancen er beregnet som daglig nedbør minus daglig potentiel fordampning, som er summeret fra 1. marts til ptember. Vandbalancen sættes til nul når summeringen giver et positivt tal Varme Temperatur (C°) Der vises døgnets minimums- og maksimumstemperatur ud fra målinger i 2 m. Der sammenlignes med normaler for døgnets middeltemperatur i perioden 1961-1990 Globalstråling (MJ/m2/døgn) Globalstråling, som er et udtryk for den samlede energi der er til rådighed for plantevækst, er målt i 2 m. Der sammenlignes med en normal. Opsummering – vejrdata på Pl@nteInfo DATA Generelt De anvendte data fra AMIS indeholder beregnede data for et 10x10 km klimagrid, som dækker hele Danmark. AMIS er designet til at give en hurtig dækning med vejrobservationer, og data er derfor ikke analyseret så grundigt for fejl som det er tilfældet for andre samlinger af vejrdata, der offentliggøres måneder efter observeringen. Der kan derfor forekomme forskelle mellem forskellige datakilder. DATA typer - Data for temperatur og vindforhold er ret sikre - Data for fordampning er mindre sikre - Sikkerheden i data for nedbør afhænger af bl. a. nedbørsintensitet OBS Suppler med lokale observationer og notater om udsædvanligt vejr ved forsøgsbehandlinger!

Stor risiko for naturbrande Allerede nu oplever vi langt flere naturbrande end normalt. Og med de næste ugers vejrudsigter in mente er der lange udsigter til, at det kan blive bedre. I begyndelse af juli måned har beredskabsstyrelsen kørt ud til cirka 40 naturbrande dagligt mod normalt fem.

PPT - Vejret på Pl@nteInfo og forsøgene PowerPoint Presentation, free download - ID:4034095 Skip this Video Loading SlideShow in 5 Seconds.. Vejret på Pl@nteInfo og forsøgene PowerPoint Presentation Download Presentation Vejret på Pl@nteInfo og forsøgene 69 Views Vejret på Pl@nteInfo og forsøgene. Morten Haastrup. Brug af vejrdata - hvornår er det relevant?. Vejrdata på pl@nteInfo. Radarbillederne er sammensat af data fra DMIs 3 radarer på Stevns, i Sindal og på Rømø. Hvert 10. minut overføres et nyt radarbillede fra DMI til Pl@nteInfo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Presentation Transcript Vejret på Pl@nteInfo og forsøgene Morten Haastrup Brug af vejrdata- hvornår er det relevant? Vejrdata på pl@nteInfo • Radarbillederne er sammensat af data fra DMIs 3 radarer på Stevns, i Sindal og på Rømø. minut overføres et nyt radarbillede fra DMI til Pl@nteInfo. • 2 døgns prognosen beregnes i DMIs HIRLAM vejrmodel for Danmark, som køres 4 gange i døgnet.

Også den amerikanske regnemodel, GFS, er enig i, at der kan være lange solperioder, men den har også byger på programmet. Mandag og tirsdag melder GFS-modellen, at der kommer stedvise tordenbyger i eftermiddagstimerne, men den har fortsat ikke nogle landsdækkende regnvejr. 30 grader i uge 30 I uge 30 forudser både ECMWF og GFS fortsat langt varmere vejr end normalt. Ligesom i uge 29 har vi temperaturer et stykke over 25 grader. Begge de store regnecentre forudser meget mindre regn end normalt. Luften kommer nu sydfra, hvilket kan medføre risiko for hedebølge. Hvis man i stedet for at kigge på gennemsnitsværdierne dykker ned i de enkelte prognoser, kan der imidlertid godt findes solide regnvejr. Det underbygger blot, at usikkerheden er voksende. Fortsat varmt i uge 31, men nu også med regnvejr I uge 31 ser temperaturen kun ud til at være en smule højere end normalt. Både i uge 30 og 31 er der risiko for enkelte hidsige regnvejr. Lokale skybrud kan ikke udelukkes. I uge 31 ser mængden af regn ud til at være omkring det normale for årstiden.