Din Forsyning Esbjerg

Service er centralt for os. Vores tilgang til arbejdet er, at vi skal opføre os som om, vores kunder kunne vælge noget andet. Hvad skal der til? Der er stribevis af faglige kompetencer, som er interessante for os, når vi søger nye kolleger. Vi har brug for ingeniører, maskinmestre, smede, elektrikere, vvs-installatører, driftsoperatører, regnskabskyndige, it-medarbejdere og mange flere. Udover de faglige kvalifikationer sætter vi pris på gåpåmod, initiativ, selvstændighed og blikket for at arbejde på tværs. "Vi er en vigtig del af din hverdag. Som regel uden at du lægger mærke til os. " Sådan er vi Dine kommende kollegaer i DIN Forsyning er nysgerrige og hjælpsomme – og glæder sig til at se dig! Det kræver folk med brede skuldre, overblik og handlekraft at håndtere projekter og opgaver i den størrelsesorden, som vi arbejder med. Men som medarbejder i DIN Forsyning kan du altid regne med, at gode kolleger står klar til at hjælpe opgaven i mål Anbefalinger til dig Musik-familiens guide til Esbjerg Familie og bolig Holger Christiansen A/S - a Bosch Group Company Job Spisesteder Kultur og fritid Natur Lejeboliger Bioenerginetværk Erhverv Maskinmester i offshorebranchen Fem tricks til at overleve eksamensperioden i Esbjerg Studerende

Esbjerg denmark

Vurdering af påvirkningen af miljøtilstanden i grundvandet ved meddelelse af tilladelse til spildevandsanlæg udenfor kloakeret opland, herunder også nedsivningsanlæg. Myndighedsforhold vedrørende tømningsordningen for bundfældningstanke. Legalitetskontrol (godkendelse) af betalingsvedtægten. Påbud om tilslutning til DIN Forsyning A/S' kloaksystem. Påbud om ændring af eksisterende kloakanlæg. Påbud om forbedret spildevandsrensning på enkeltbeliggende ejendomme i det åbne land. Tilslutningstilladelser for processpildevand eller spildevand med særlig sammensætning eller omfang. Opfølgning på overskridelser fra virksomheder ift. deres tilslutningstilladelser

Rensning af spildevand, således at udledningstilladelser overholdes. Dette gælder både renset spildevand, opspædet spildevand og separat overfladevand. Drift af tømningsordningen. Bortskaffelse af slam. Etablering og drift af privatejede renseanlæg til forbedret rensning i det åbne land ved indgåelse af kontraktligt medlemskab med DIN Forsyning A/S. Udarbejdelse af betalingsvedtægt. Kommunens ansvarsområde - myndighedsopgaver Kommunen er tilladelsesmyndighed vedrørende alt spildevand i kommunen, bortset fra visse udledninger fra virksomheder Dette gælder, uanset om der er tale om vandløbsloven (afledning af vand), naturbeskyttelsesloven (beskyttelse af naturtyper) eller miljøbeskyttelsesloven (udledning af spildevand til vandløb, søer eller havet). I relation til spildevandsforhold administrerer myndigheden følgende primære forhold: Vurdering af påvirkningen af miljøtilstanden i vandløb, søer og kystvande samt meddelelse af udledningstilladelser for private og for DIN Forsyning A/S' regn- og spildevandsanlæg, samt vejanlæg.

Din forsyning esbjerg 15

DIN Forsyning leverer varme og rent vand, håndterer regnvand i Varde og Esbjerg kommuner og står desuden for affald og genbrug i Varde kommune. Hver dag er tusindvis af privatkunder og hundredvis af virksomheder i Varde- og Esbjerg-området helt afhængige af DIN Forsyning. Som vores kollega bliver du en del af en entusiastisk og attraktiv organisation bestående af 220 af hverdagens superhelte. Du får stort ansvar og plads til at udfolde dit talent i et stærkt fagligt miljø. Hos DIN Forsyning kommer du helt tæt på klimaforandringerne og forvaltningen af vores fælles resurser. Hos os kan du være med til at tage ansvar for, at vi bæredygtigt og effektivt forsyner Esbjerg og Varde kommuner med rent vand, spildevandshåndtering og fjernvarme – i Varde Kommune håndterer vi al affald og genbrug og driver genbrugspladserne. Vi er en vigtig del af rigtig mange mennesker og virksomheders hverdag. Vi har et kolossalt ansvar, og vi arbejder hver dag benhårdt på at servicere vores kunder bedst muligt.

Her kan læses om ansvarsfordeling mellem myndighedsopgaver og driftsopgaver. DIN Forsyning A/S' ansvar - driftsopgaver DIN Forsyning A/S er et multiforsyningsselskab i Varde Kommune og Esbjerg Kommune. I begge kommuner modtager og behandler DIN Forsyning A/S spildevand fra alle virksomheder og husstande indenfor spildevandsplanernes kloakoplande. DIN Forsyning Spildevand A/S er ejet af Esbjerg og Varde Kommune og er omfattet af vandsektorloven som fastlægger rammerne for sektorens organisering og økonomiske forhold. DIn Forsyning A/S er forpligtet til at modtage og håndtere spildevand fra samtlige tilsluttede ejendomme, vejarealer og private ledningsanlæg, der er omfattet af spildevandsplanen. For visse ejendomme med særlige afledningsforhold er vilkårene for udledning af spildevand til forsyningens spildevandsanlæg reguleret i en tilslutningstilladelse. De primære opgaver for forsyningen er: Udbygning af kloaksystemet i overensstemmelse med spildevandsplanen. Transport af spildevand og regnvand fra ejendomme via tætte kloaksystemer med tilstrækkelig kapacitet, herunder drift af pumpestationer, øvrige kloakbygværker og selve ledningsanlægget.

Din forsyning esbjerg 8

Fra tirsdag den 31. marts genåbner vi genbrugspladserne i Varde Kommune. Vi forventer et øget antal besøgende, og for at sprede trykket ud, forlænger vi åbningstider tirsdag, onsdag og torsdag.... - Varde fra 7:00 - 20:00 - Oksbøl fra 10:00 - 20:00 - Nr. Nebel fra 10:00 - 20:00 - Ølgod fra 10:00 - 20:00 - Vrenderup fra 10:00 - 20:00 Fra fredag vil der igen være normale åbningstider på pladserne. SKÆRPEDE RETNINGSLINJER Vi glæder os rigtig meget til at tage imod kunder og deres genanvendelige affald. Vær dog opmærksom på følgende retningslinjer: ➡️ Du vil møde en vagt ved indgangen, der sikrer en adgangsbegrænsning på fem køretøjer af gangen på pladsen. ➡️ Vi hensyn og hold mindst 2 meters afstand til andre kunder og personale. ➡️ Personalet vil generelt være så lidt som mulig på pladsen. Der vil være adgang forbudt for kunder i personalefaciliteterne. ➡️ Rør kun ved dit eget affald og pak affaldet, så det er hurtigt at komme af med. ➡️ Kundetoiletter er låst, og skovle og river er fjernet, for at undgå smitterisiko.

Stabil forsyning i en corona-tid Corona eller ej, så skal der være vand i hanen, varme i radiatoren, og vi skal kunne komme af med vores spildevand og affald Du er kommet til sidste nyhed... For overskuelighedens skyld kan vi ikke have alle nyheder på forsiden. Læs videre i vores nyhedsarkiv. Læs mere

DIN Forsyning og corona Vi kører i øjeblikket i et meget anderledes nødberedskab. Læs mere i nyhederne her: Corona - vi er på vagt DIN Forsyning er klar.. (artikel på) Se retninglinjer for besøg på genbrugpladserne. d Bestil en større skraldespand Har sorteret alt, hvad du kan fra dit restaffald og over til madaffaldet, genbrugsspanden eller genbrugspladsen? Har du bare ikke plads til dit skrald? Så bestil en større skraldespand via vores selvbetjening-side. Bestil her Vi søger en procesingeniør til sagsbehandling Ved du en masse om kemi? Er du en haj til administration? Og tør du sætte spørgsmålstegn ved plejer? Så er det måske dig, der er vores nye kollega i Proces, Spildevand i DIN Forsyning... Læs mere Projekt om fremtidens fjernvarme uden forsinkelser Vores projekt med selv at producerer en grøn fjernvarme er ikke forsinket trods verdensomspændende pandemi. Kunderne kan trygt drikke vandet fra hanen DIN Forsyning leverer drikkevand, der er rent og overholder alle gældende krav. Alligevel lurer udfordringer i fremtiden, og jagten på nye vandressourcer er i gang...

  • Din forsyning esbjerg 15
  • Din forsyning esbjerg du
  • Ondt i venstre side af halsen og øret