Hvordan Regner Man Arealet Af En Cirkel

Hader du reklamer? Det gør vi, men indtægter fra reklamer betaler for driften af vores hjemmeside og for gratis tjenester til vores kunder. Overvej venligst at fortryde blokering af reklamer på denne hjemmeside. Mange tak.

Sådan finder du arealet af en cirkel - Få 12 - Studietips

\(A = \frac{3, 1415}{4} * (3^2)\, cm = 0, 7854 * 9\, cm \approx 7, 07\, cm^2\) Om du bruger denne formel eller den nævnt længere oppe på siden, gør ingen forskel. Siden her er senest opdateret: 1 Jan 2019 - relevante nøgleord: cirkel, geometri, pi, figur, areal Siden her er senest opdateret: 1 Jan 2019 - relevante nøgleord: cirkel, geometri, pi, figur, areal

Som det kan ses på tegningen betegner diameteren et linjestykke mellem to punkter, på periferien der går igennem centrum. Radius betegner som tidligere nævnt et linjestykke fra centrum og ud til periferien. Det gælder derfor at Skriver vi om på det, får vi: Diameteren i cirklen er 4, 5. Radius bliver derfor: Vi kan så beregne arealet på samme måde som før: Eksempel 3 Formel kan også bruges til andet end at regne arealet af en cirkel. Kender du arealet af cirklen kan du beregne radius ved hjælp af den samme formel. Vi ser på følgende eksempel: Her er radius ukendt men vi kender i stedet arealet. For at finde radius skal vi isolere r i arealformlen. Det gør vi ved først at dele med pi på begge sider så der står: Efterfølgende tager vi kvadratroden på begge sider og får: Vi kan så beregne radius i cirklen på følgende måde:

Sådan finder du arealet af en cirkel At finde arealet af en cirkel er en af de mest gavnlige matematikformler. Ud over matematik kan den i nogle tilfælde også bruges i fysik. Arealet af en cirkel kan findes ved hjælp af følgende formel: A betegner arealet for cirklen. er en matematisk konstant med navnet pi. Pi har uendeligt mange decimaler, værdien for pi med de første 5 decimaler er således: 3, 14159. r er cirklens radius. En cirkels radius betegner et linjestykke der går fra centrum af cirklen og til periferien (cirkelkanten). Der vil ger følge et par eksempler på beregning af cirklers arealer: Eksempel 1 Vi vil beregne arealet for følgende cirkel: Som det fremgår af figuren er radius 3, 2 og vi kan derfor beregne arealet således: Arealet af cirklen er altså 32, 17. Da der ikke er givet nogen enhed på radius angiver vi også resultatet uden enhed. Havde radius været 32, 17cm ville vi angive resultatet som 32. 17cm^2. Eksempel 2 Beregning af areal for denne cirkel: I stedet for radius kender vi her diameteren og vil skal derfor først beregne radius for at kunne beregne arealet af cirklen.

 1. Byens pizza køge lake
 2. Forney blaa sygesikring park
 3. Gratis af te halen katten en kittens overige katten
 4. Hvordan regner man arealet af en cirkel e
 5. Sådan finder du arealet af en cirkel - Få 12 - Studietips
 6. Hvordan regner man arealet af en cirkel tv
 7. Videre mod dansk af Lisbet Thorborg - Køb en billig bog med Bogpris.Nu
 8. Playstation 4 brugt free

Delvist areal af en cirkel og buelængde (video) | Khan Academy

Når du skal beregne arealet af en cirkel, skal du kende enten radius, diameter eller omkreds. Herunder kan du se, hvordan du bærer dig ad for hver af de tre slags. Arealet når du kender cirklens radius Radius er den afstand, vi måler fra cirklens centrum til dens linjestykke (periferi). Det er vist på billedet herunder: Vi bruger normalt bogstavet \(r\) for radius. Her er formlen til at beregne arealet af en cirkel, når du kender radius: \(A = r^2 * \pi\) \(\pi\), også kaldet pi, har værdien 3, 1415... Hvad er arealet af en cirkel med en radius på 5 cm? Vi regner: \(A = 5^2\, cm * \pi = 25\, cm * 3, 1415 = \approx 78, 54\, cm^2\) Når vi beregner et areal som her, giver det god mening at aflevere et resultat med 2 decimaler. Arealet når du kender cirklens diameter Diameteren er længden af den lige linje, som går igennem cirklens centrum mellem to linjestykker. Her er vist, hvordan den ser ud: Diameteren, som benævnes med bogstavet \(d\), er dermed dobbelt så lang som radius. Vi kan derfor bruge denne formel til at beregne arealet, når vi kender diameteren: \(A = (\cfrac{d}{2})^2 * \pi\) Hvad er arealet af en cirkel med en diameter på 15 meter?

At komme frem til arealet og omkreds af en cirkel i GeoGebra kan gøres på flere måder. Konstruer cirklen først Konstruer først cirklen vha. fx 'Cirkel ud fra centrum og punkt'- -knappen. Tryk 2 steder på tegneblokken. Dermed har du nu 1 cirkel på tegneblokken, som er lavet ud fra 2 punkter A og B. Metode #1 – Input-feltet Areal I input-feltet skal du starte på at skrive areal … Vælg nu funktionen Areal[ ] Tryk cirklens navn/bogstav Areal[c] Tryk Enter på tastaturet. I Algebra-vinduet står der nu via variablen a, hvad arealet er. Omkreds I input-feltet skal du starte på at skrive omkreds… Vælg nu funktionen Omkreds[ ] Omkreds[c] I Algebra-vinduet står der nu via variablen b, hvad omkredsen er. Metode #2 – Værktøjsbjælken Vælg værktøjet areal- -knappen. Tryk på cirklenperiferien. Nu står cirklens areal på tegneblokken. Vælg værktøjet længde- -knappen. Nu står cirklens omkreds på tegneblokken. Afprøv Nu kan du prøve at trække i punktet A eller punktet B. Læg mærke til, hvad der sker med cirklens areal og omkreds.

Lad os regne: \(A = (\cfrac{15\, m}{2})^2 * \pi = (7, 5 \, m)^2 * 3, 1415 = 56, 25 \, m * 3, 1415 \approx176, 71 \, m ^2 \) Den lille dobbelte bølgestreg (\( \approx \)) før resultatet betyder, at der er tale om et cirkatal (altså et ikke helt nøjagtigt tal). Det skyldes, at vi bruger det uendeligt lange pi i formlen. Arealet når du kender cirklens omkreds Omkredsen (perimeteren eller periferien) er længden af cirkens linjestykke, hvis vi måler det hele vejen rundt. Det ser sådan ud: Bogstavet \(O\) bruger vi til at benævne omkredsen. Formlen til at beregne arealet af en cirkel, når du kender omkredsen, ser sådan ud: \(A = \cfrac{O^2}{4 * \pi}\) Hvad er arealet af en cirkel med en omkreds på 21 cm? \(A = \cfrac{(21\, cm)^2}{4 * \pi} = \cfrac{441\, cm}{12, 566} \approx 35, 09\, cm^2\) Vi skal huske altid at skrive betegnelser på i vores mellemregninger (ovenfor er det cm, som er betegnelsen). På den måde er det nemmere at læse og forstå udregningerne. Der findes også denne formel til at beregne arealet af en cirkel, når du kender diameteren: \(A = \cfrac{\pi}{4} × d^2\) Hvad er arealet af en cirkel med en diameter på 3 cm?

 1. Plantekasser på hjul
 2. Musik i københavn just
 3. Bosch akku hækkeklipper batteries