Tjek Om Du Er Blevet Blitzet

Efter 150 km/t forøges højhastighedstillægget med kr. 500 for hver 10 km/t man yderligere overskrider grænsen. På andre veje end motorveje tillægges desuden kr. 000 i fartbøde, hvis man overskrider fartgrænsen med mere end 30% ( se fartgrænserne i Danmark her). Dette tillæg gælder uanset hvilke andre fartbøder man idømmes og bliver således altid tillagt ved overskridelse. Når man har overskredet fartgrænsen på en vejstrækning og er blevet registreret af politiets fartkontrol, får man en fartbøde iht. til de gældende bødetakster. Proceduren er, at man modtager et brev fra politiet, hvor man bedes oplyse, hvem der var fører af bilen da fartgrænsen blev overtrådt. I brevet findes også et fotografi af "gerningsøjeblikket". Man kan give politiet besked om førerens identitet ved telefonisk henvendelse, pr. fax, pr. brev, via en online formular eller via Voice Responce. Hvis man undlader at oplyse førerens identitet, vil politiet henvende sig igen. Når politiet kender førerens identitet, fremsendes en fartbøde.

Tjek om du er blevet blitzer 2

I april havde Syd- og Sønderjyllands Politi inviteret borgerne i Gram og omegn til Åben fotovogn. Alle kunne møde op og få svar på spørgsmål om politiets fotovogne. Politiassistent Jørgen Lildholdt er fast chauffør på ATK-vognene. I videoen øverst i artiklen forklarer han, hvordan vognen og måleudstyret virker. Se hvordan de enkelte dele af måleudstyret virker ved at klikke på eller føre musen over prikkerne på de interaktive fotos herunder. Prikkerne kommer frem, når du trykker på eller fører musen over billederne. Blitz og kameraer Den runde plade til højre er selve blitzen. Til venstre for den sidder en 3D-lasermåler og to kameraer. Et kamera til hver vognbane. Der er en kraftigere linse på det venstre kamera, så det også kan fotografere biler, der overhaler. Når udstyret står på trefod, kan det stå op til 12 meter fra fotovognen. Målinger i fotovognen Fartmålingerne begynder, når bilen er 70 meter fra lasermåleren. De næste 50 meter bliver der lavet omkring 400 målinger. Hvis farten er for høj, sørger computeren automatisk for, at der bliver taget et foto cirka 20 meter fra lasermåleren.

Tjek om du er blevet blitzer show

Bliver din bil blitzet har du ansvaret for at betale fartbøden – uanset om du har kørt bilen eller ej. Der er tale om såkaldt objektivt ejeransvar, og det er derfor ikke længere politiets opgave, at finde den skyldige i fartovertrædelser. Rent praktisk betyder det, at uanset hvem der har kørt bilen ved fartoverskridelsen, så er det bilens ejer, der drages til ansvar. Automatisk fartkontrol Hvis synderen ikke vil vedkende sig fartoverskridelsen, vil det være ejerens ansvar at betale bøden. Ansvaret gælder i de tilfælde, hvor hastighedsoverskridelsen er på højst 30 procent, og kun hvis den konstateres med automatisk trafikkontrol. Godt 85 procent af alle bøder fra fotovogne er hastighedsovertrædelser på højst 30 procent. Læs også: Fartgrænserne Ikke dit ansvar Du kommer ikke til at hænge på andres klip i kørekortet, frakendelse af førerretten eller kørselsforbud. Hvis bilen beviseligt var stjålet på gerningstidspunktet, vil du heller ikke have ansvaret for bøden. Er der registeret en anden bruger af køretøjet, vil det som udgangspunkt være denne person, der er ansvarlig for fartbøden.

Du er jeans

Computeren styrer kameraet og blitzen, uanset om det står i vognen eller på stativ udenfor. Den gemmer automatisk et foto, når bilister overskrider politiets faste fartgrænser: 59 km/t eller mere i byzoner og 92 km/t på landeveje, hvor hastigheden er 80 km/t. Overskrider bilisten fartgrænsen, så kommer der en lydmelding, hvorefter en computerstemme fortæller farten. Herefter kontrollerer politiassistenten om forreste nummerplade kan ses tydeligt. Kamera forrest i vognen Hvis forreste nummerplade er svær at se på fotoet, så kan ATK-chaufføren trykke på en lille fjernbetjening for at aktivere det kamera, der sidder foran i vognen. Det filmer bilens bagerste nummerplade i 15 sekunder. Det kamera bruges meget sjældent.

Du er min

  1. Tjek om du er blevet blitzer show
  2. Tjek om du er blevet blitzer list
  3. Du er
  4. Hvor mange uger på en måned - Restudy
  5. Du er jeans review
  6. Tjek om du er blevet blitzer

Almindeligvis er det ejeren/brugeren af køretøjet, der skal oplyse hvem der førte køretøjet ved overtrædelsen. Hvis ikke man oplyser politiet herom, får man en skærpet bøde. Nedsættelse af fartbøder Man kan muligvis få nedsat prisen på sin fartbøde – hvis man: Er ung (dvs. under 18 år – i disse tilfælde er bøden almindeligvis allerede nedsat ved modtagelse) Har en årsindkomst der er mindre end kr. 153. 657 før skat Er studerende (det forudsættes dog at den studerendes årsindkomst er under kr. 153. 657 – læs evt. mere herom på siden studerende og fartbøder) Den maksimale nedsættelse af en fartbøde er en halvering – dvs. 50%. En bøde kan dog aldrig være mindre end kr. Alle henvendelser til politiet omkring nedsættelse af fartbøder skal ske med dokumentation for indtægt i form af årsopgørelse, lønsedler Instruktionerne findes i det samme brev som fartbøden. Hvis du ønsker at søge om nedsættelse af din fartbøde, skal dette ske ved henvendelse til politet senest 20 dage efter den dato, der står på opgørelsen eller tilkendegivelsen, du har modtaget.