Hvad Er Finanspolitik

 1. Hvad er ekspansiv finanspolitik? – KreditGuide
 2. Hvad er finanspolitik video
 3. Hvad er finanspolitik hospital

En ekspansiv finanspolitik enten forøger de offentlige udgifter eller reducerer skatterne for at øge den samlede efterspørgsel og dermed aktivitet i økonomien. En kontraktiv finanspolitik tilstræber derimod at begrænse den økonomiske aktivitet. Målet er, at finanspolitikken skal være mod-cyklisk, dvs. via en ekspansiv politik øge aktiviteten under en lavkonjunktur med lav vækst og høj arbejdsløshed, og med en kontraktiv politik bremse aktiviteten under en højkonjunktur med risiko for overophedning. En sådan politik vil medvirke til at mindske udsving i den samlede økonomiske aktivitet og betegnes derfor også som stabiliseringspolitik. Aktiv konjunktur- eller stabiliseringspolitik via finanspolitikken forbindes med den keynesianske tankegang. Denne står i modsætning til monetarismen, der lægger vægt på pengepolitikken som det væsentligste konjunkturinstrument. Effekterne og behovet for en aktiv stabiliseringspolitik er et kontroversielt spørgsmål, og Finanskrisen har genoplivet diskussionen.

Hvad er ekspansiv finanspolitik? – KreditGuide

 • Sigurd orm-i-øje
 • Hvad er finanspolitik online
 • Forholde sig til engelsk
 • Hvad er finanspolitik meaning
 • Hvad er stress
 • Hvad er finanspolitik video
 • Hvad er finanspolitik de
 • Hvad er finanspolitisk
 • Hvad er kontraktiv finanspolitik
 • Bus københavn oslo to chicago
 • Festlokaler i gods på Fyn - Feline Holidays

Hvad er finanspolitik video

Deraf overskrider inflationen det fornuftige niveau. Af denne grund kan det være svært af finjustere en økonomi igennem kun finanspolitik (hvis ikke usandsynligt) for at nå økonomiske mål. Hvis den er ikke nøje overvåget, kan linjen mellem en produktiv økonomi og en, som er smittet af inflation, nemt være slørret. Og når økonomien skal dæmpes… Når inflationen er for stærk, skal økonomien måske bremses. I en sådan situation kan regeringen benytte sig af finanspolitik for at øge skatterne, så der kan suges penge ud af økonomien. Finanspolitik kan også diktere et fald i regeringens forbrug og derved sænke mængden af penge i cirkulation. Selvfølgelig kunne de muligvis negative effekter af en sådan politik i det lange løb være en langsom økonomi og høj arbejdsløshed. Alligevel fortsætter processen, når regeringen benytter sig af finanspolitik for at finjustere forbruget og skatteniveauerne med målet om at udligne forretningscyklusser. Se hvilke aktier Warren Buffett lige har købt >> Bliv medlem Hvem bliver påvirket af finanspolitik?

Dette skaber nervøsitet omkring økonomien så folk bruger færre penge, hvilket igen er negativt i forhold til efterspørgsel og vækst og dermed også negativt i forhold til fremtidige jobs. Det at man risikerer en overophedning af økonomien betyder også, at man dermed risikerer at skabe en ny finanskrise på lang sigt, da overophedning i realiteten var årsagen til den oprindelige krise. Disse mekanismer kaldes med et fagudtryk inflationær crowding out. Og er egentlig blot et udtryk for de negative langsigtede konsekvenser ved en ekspansiv finanspolitik. Alligevel er det stadig et meget benyttet middel. Måske kan det forklares ud fra et politisk synspunkt fordi politikerne gerne vil gøre noget her og nu og ofte ikke tænker længere frem end næste valg, og derfor skal det gerne ligne at man gør noget godt nu og her. Men man risikerer som sagt at skade økonomien. Også fordi man ofte slet ikke har råd til investeringer eksempelvis, fordi staten ikke har mange penge og derfor skal låne så man vil også øge gælden og måske vil renten også stige.

25. april 2014 by Invested dk Finanspolitik er måden hvorpå, en regering justerer dens forbrug og skattesatser for at overvåge og have indflydelse på en nations økonomi. Det er søsterstrategien til pengepolitikken, hvorigennem en centralbank har indflydelse på en nations pengebeholdning. Disse to politikker bliver brugt med forskellige kombinationer for at styre et lands økonomiske mål. Her kigger vi på, hvordan finanspolitik fungerer, hvordan den skal overvåges, og hvordan politikkens implementering kan påvirke forskellige folk i en økonomi. Før Den Store Depression der varede fra d. 4. september 1929 til de sene 1930'ere eller tidlige 1940'ere, var regeringernes tilgang til økonomien laissez-faire. Efter 2. Verdenskrig var det bestemt, at regeringerne skulle indtage en mere proaktiv rolle i økonomien for at regulere arbejdsløshed, forretningscyklusser, inflation og bekostning af penge. Ved at bruge en kombination af finans- og pengepolitik (afhængig af regeringens orientering og filosofi, kan den ene politik måske dominere over den anden) var regeringerne i stand til at kontrollere økonomiske fænomener.

Hvad er finanspolitik hospital

Med finanspolitisk holdbarhed forstås, om indretningen af velfærdssamfundet er finansielt holdbart, således at skattesystemet skaber tilstrækkelige indtægter til at finansiere de udgifter, der følger af systemets indretning, når der tages hensyn til befolkningens ændrende sammensætning eller andre væsentlige forhold af betydning for de offentlige finanser. Holdbarhedsanalysen knytter sig ikke til et enkelt år, men til om man samlet over en årrække har en finansiel holdbar indretning af de offentlige velfærdsordninger og tilbud og deres finansiering. En holdbarhedsanalyse er således en mulighedsanalyse og ikke en stillingtagen til om indretningen er hensigtsmæssig eller ønskværdig. Mens holdbarhedsanalyser for Danmark i starten af 2000-tallet pegede på, at de offentlige finanser havde et mærkbart langsigtet finansieringsproblem, har danske holdbarhedsberegninger i de senere år vurderet, at den danske finanspolitik er holdbar.

Folk får flere penge mellem hænderne og bruger derfor flere penge. Efterspørgslen stiger, det betyder at der skal bruges flere folk i arbejde for at imødekomme efterspørgslen. En offentlig investering virker lidt på samme måde, men i en anden rækkefølge, her tilgodeser man gerne dem der lige nu er uden arbejde og forsøger at skabe jobs til dem, så de kan få flere penge og dermed bidrage til at øge den samlede efterspørgsel og dermed væksten i samfundet, så der igen kommer gang i økonomien. Langsigtede konsekvenser Det ovenstående beskriver formål og konsekvens på relativt kort sigt, men som med alt andet findes der også en langsigtet konsekvens, der kan indtræffe og desværre ofte indtræffer. En ekspansiv finanspolitik med dertil øget efterspørgsel kan nemlig føre til en meget kraftig inflation, det vil sige en generel stigning i faste priser. Det betyder at vores konkurrenceevne overfor udlandet forværres og danske varer bliver mindre efterspurgte i udlandet. Vi er meget afhængige af udlandet og betalingsbalancen forværres og det kan risikere at koste jobs.

 1. Danske bank net
 2. Indbagt laks med spinat restaurant
 3. Vejret tv2 7 døgns prognose 3
 4. Afrikas næsthøjeste bjerg
 5. Sværdet i stenen