Dansk Parapsykologisk Aspekt

 1. Dansk parapsykologisk aspekt international
 2. Dansk parapsykologisk aspekt studio

Psykologiske test. De ti tavler, der bruges til Rorschach-testen, må af hensyn til testens brugbarhed ikke offentliggøres. Her ses to konstruerede eksempler, der kan give en vis forestilling om tavlernes udseende. Psykologiske test, måleinstrumenter til undersøgelse af forskellige aspekter af psykologisk funktion. Den enkelte test består af en eller flere delopgaver af samme art, men i stigende sværhedsgrad, hvis løsning kræver brug af den specifikke psykologiske færdighed, der ønskes undersøgt. De psykologiske test er udviklet i 1900-t. De findes i stort antal, og der udvikles løbende nye. De fleste psykologiske test er relateret til en psykologisk teori, fx neuropsykologisk teori, kognitionsteori eller psykodynamisk teori. De har altid et defineret, specifikt formål, fx vurdering af kort- og langtidshukommelse for sprog eller rum-retnings-sans. De består af testmateriale, fx en lille historie nedskrevet på et ark eller ni ens farvede klodser. Materialet administreres af testeren over for testpersonen på en nøje defineret måde, fx med angivelser for oplæsningshastighed og tidsrum fra oplæsning til reproduktion af det oplæste.

Dansk parapsykologisk aspekt international

WMS-prøven vurderer nogle af de væsentlige aspekter af kort- og langtidshukommelse på de sproglige og ikke-sproglige områder. Når de kognitive prøver anvendes og udlægges på baggrund af teori om hjernens funktion og struktur, er der tale om neuropsykologisk testning. En sådan kan fx anvendes til vurdering af konsekvenserne af beskadigelser af hjernevævet ved demens eller som følge af tumorer eller blødninger. Personlighedstest Den anden hovedgruppe, personlighedstestene, har til formål at give et billede af personlighedsstruktur eller -træk. Inden for denne kategori findes dels de såkaldte projektive prøver, dels de ikke-projektive prøver. Ved de projektive prøver forelægges et flertydigt billed- eller tekstmateriale. Testpersonen må nu tillægge det en betydning ved at projicere sin indre mentale verden over i materialet. Ved at tolke svarene på baggrund af psykodynamisk teori kan testeren få et billede af følelsesliv, ønsker, angst, forsvarsmekanismer mv. Den mest kendte projektive test er den schweiziske læge Hermann Rorschachs blækklatprøve fra 1921.

Dansk parapsykologisk aspekt studio

 • Gurli gris dansk tale sæson 5
 • Århus travel
 • Dansk parapsykologisk aspekt outlet
 • Danmarks største handelspartnere
 • Dansk parapsykologisk aspekt studio
 • Magisk ring hæklet light
 • Dansk parapsykologisk aspekt 18
 • Psykologiske test | lex.dk – Den Store Danske
 • Armor oversat til dansk
 • Dansk parapsykologisk aspekt bank