Aage Og Johanne Louis Hansens Fond

Med skabelsen af Valkyrie Rán som en "Nordens valkyrie" bringer Vasconcelos nu serien til et højdepunkt. Takket være donationer fra Augustinus Fonden og Ny Carlsbergfondet kan ARoS efter endt udstilling føje det overdådige kunstværk til museets faste samling. 1 / 4 Installationsfoto, Joana Vasconcelos - Textures of Life, 2016. Foto: LuÍs Vasconcelos Courtesy Unidade Infinita Projectos. Joana Vasconcelos – Textures of Life Parallelt med Valkyrie Rán præsenterer Vasconcelos i soloudstillingen Textures of Life 17 monu mentale installationer fra 1996-2016. Herunder værker, som Vasconcelos skabte til sin solopræ sentation på Château de Versailles i Frankrig i 2012. Vasconcelos anvender ofte genstande fra hverdagen, de såkaldte "ready-mades", til at tydeliggøre stereotype kønsrollemønstre. Med sofistikeret humor og stor skønhed præsenterer Vasconcelos emner som forbrugskultur, identitet og samspil mellem fortidens traditioner og nutidens samfundstendenser. Scenografien i udstillingen Joana Vasconcelos – Textures of Life bliver til i samarbejde med tekstilfirmaet Kvadrat.

Aage og johanne louis hansens fond les

TAK til Aage og Johanne Louis-Hansens Fond for tilsagn til gennemførelse af Copenhagen Photo Festival's Photo City i 2017 og 2018. Uden støtte vil vi ikke kunne gennemføre Photo City, som er festivalens unikke fotoby af udstillinger, workshops, artist talks, ferniseringer m. m. Hvert år bliver Photo City skabt i anledning af festivalen og eksisterer kun i festivalperioden. Photo City er hvert år kurateret og arrangeret af Copenhagen Photo Festival og udstillingsprogrammet er kurateret af festivalens programudvalg på baggrund af ansøgere fra Danmark og udlandet. En fast tradition er 'Den Censurerede Udstilling' som viser internationale tendenser i samtidsfotografiet, repræsenteret af talentfulde nye og etablerede danske og udenlandske fotografer og kunstnere.

 • Aage og johanne louis hansens fond vert
 • Den permanente århus medlemskab
 • Lamelgardiner med mørklægning - Køb gardiner her | JYSK
 • Morten østergaard kone
 • Diskusprolaps i lænden
 • Patientinformation - Øjenlæge Peter Kofoed
 • Sku vi nu Æ liiii... (Nul mere envejs politik syn) : Denmark
 • Navnemærker til tøj og ting - NavneID
 • Nogen gange eller nogle gange
 • Aage og johanne louis-hansens fond
 • Rabarbertærte med kokoslåg

Aage og johanne louis hansens fond vert

I bedømmelsen af ansøgninger indgår en samlet vurdering af den studerendes faglige formål og personlige motivation for at søge udenlands. Vi prioriterer ansøgere, som har demonstreret solid studieforankring, og som lægger udlandsopholdet sent i uddannelsesforløbet. Herudover indgår karakterer og budget i vurderingen.

★ ★★★★★ - Jyllands-Posten ★★★★★ - Århus Stiftstidende ".... e t visuelt overflødighedshorn med folkelig appeal og en demonstration af, hvordan det i kunsten lader sig gøre, gennem kløgtig integration af modsætningsforhold, at skabe en kunstform, der både er kritisk, sanselig og smuk. " - Tradition og fornyelse Vasconcelos betoner håndværket og den kreative proces. Kunstnerens Lissabon-baserede studio er bemandet af 50 fuldtidsansatte eksperter, som med hver deres fagområde arbejder tæt sammen om skabelsen af store kunstinstallationer. Fortidens uddøende håndværkstraditioner indenfor hækling, broderi, perledekoration og fabrikation af frynser, kvaster og pomponer udgør omdrejningspunktet i et stort fælles "Gesamtkunstwerk", hvor den enkeltes knowhow skaber synergieffekt. Valkyrie Rán Vasconcelos har siden 2004 arbejdet med Valkyrie-serien, som består af håndkonstruerede og stedsspecifikke installationer inspireret af den nordiske mytologi. Ifølge denne var valkyrierne en gruppe af feminine magter, som associeres med krig og død.

Fra middelalderlige klostre til en udstilling om den første dansker i rummet. Vi tror på det, vi støtter. Vi tror på, at det har en værdi, der sprænger ethvert regneark. En værdi for samfundets udvikling, trivsel og glæde. Og når vi siger, at vi "støtter med glæde" er det den entusiasme, vi gerne vil formidle. Fordi vores egen historie har lært os, at selv de bedste ideer kræver støtte og opmuntring, hvis de skal blive til mere end en tanke. Støtteområder Vi støtter Kunst & Kultur Forskning & Uddannelse Sociale & Velgørende initiativer Fonden ønsker at støtte projekter, som fremmer samfundets fællesskab, fortsatte udvikling og trivsel. Områderne favner bredt, og Fonden støtter institutioner, foreninger og enkeltpersoner. Fonden støtter alene projekter med tilknytning til Danmark. Vi støtter ikke Bygge-, renoverings- eller restaureringsprojekter uden adgang for offentligheden Deltagelse i konferencer, seminarer eller lign.

Film I særlige tilfælde støtter Fonden film med biografisk, historisk eller kulturhistorisk fokus. Sociale & Velgørende initiativer Fonden støtter sociale og velgørende initiativer i bred forstand, men med særlig vægt på: Handicaporganisationer Hjælpeorganisationer Idrætsorganisationer (særligt inden for sejlads og handicapidræt) Forskning & Uddannelse Forskning Fonden yder støtte til grundforskning, anvendelsesorienteret forskning og ph. d. -forløb. Uddannelse Fonden støtter studieophold i udlandet på kandidatniveau. Endvidere støttes studie- og praktikophold i udlandet for sygeplejestuderende. Bemærk, at Fonden ikke støtter udlandsophold herunder praktikophold for andre professionsbachelor-studerende end sygeplejersker. Fondens primære støtteområder inden for forskning og uddannelse fremgår herunder: Forskning & ph. studier Mave-/tarm-relaterede lidelser Amyotrofisk Lateral Sklerose (ALS) I enkelte tilfælde støttes andre forskningsområder på højt niveau Studieophold i udlandet (kandidatniveau) Fonden støtter kandidatstudier i udlandet indenfor: Humaniora Naturvidenskab Samfundsvidenskab Klassisk musiske fag Tekniske fag I bedømmelsen indgår en samlet vurdering af den studerendes faglige formål og personlige motivation for at søge udenlands.

Designmuseum Danmark er i dag anerkendt som hele Danmarks designhukommelse, og dét skyldes i høj grad løbende støtte fra fonde, visionære virksomheder og private givere. Vi takker alle, der støtter os, så vi fortsat kan skabe et levende videncenter, samling og læringsmiljø for design målrettet et stort og stigende publikum. Vi ser fonde som nære samarbejdspartnere, hvor skræddersyede forløb skaber værdi for begge parter. Fonde er med til at sikre, at vi fortsat kan leve op til vores vision. Og vores mål er, at alle til gengæld oplever et engageret samarbejde og får muligheden for at blive en synlig del af vores levende hus og platforme.

Louis-Hansen fonden Fondens uddelingspolitik er fastlagt med udgangspunkt i Fondens fundats og er udmøntet i tre hovedkategorier. 1) Kunst & Kultur 2) Forskning & Uddannelse 3) Sociale & Velgørende initiativer. Fonden ønsker at støtte projekter, som fremmer samfundets fællesskab, fortsatte udvikling og trivsel. Områder... Læs mere

Fonden støtter primært almene, videnskabelige eller kunstneriske formål efter ansøgning eller på bestyrelsens eget initiativ. Områderne favner bredt, og fonden støtter både institutioner, foreninger og enkeltpersoner. Herudover yder fonden støtte til personer, der har eller har haft tilknytning til Coloplast A/S eller deres pårørende, samt til slægtninge af Aage Louis-Hansen og Johanne Louis-Hansen. Fonden støtter primært projekter med tilknytning til Danmark. Såfremt slægtninge af Aage og Johanne Louis-Hansen ønsker at ansøge fonden, kontaktes sekretariatet direkte. Alle øvrige ansøgere søger via det elektroniske ansøgningssystem. FONDEN STØTTER: Kunst & Kultur Forskning og Uddannelse Studier i udlandet Ph. d. studier Sygeplejestudier Sociale & Velgørende initiativer Tidligere Coloplast medarbejdere FONDEN STØTTER ALMINDELIGVIS IKKE: Bygge, renoverings eller restaureringsprojekter uden adgang for offentligheden Deltagelse i konferencer, seminarer eller lign. Enkeltpersoners underhold Generelle og løbende driftsudgifter, som ikke er knyttet til et afgrænset projekt Gruppestudierejser Indkøb af musikinstrumenter til udlån eller eje for enkeltpersoner Landsindsamlinger Nyere populærmusik Partipolitiske formål Projekter med kommercielt fokus Projekter, der er påbegyndt eller har været afholdt Projekter, der ikke har tilknytning til Danmark Studieophold, hvor ansøger ikke skal afholde udgifter til tuition fee/ studieafgift (sygeplejestuderende & studerende indenfor klassisk musik undtaget) Studieophold under 12 måneders varighed - svarende til min.

 1. Forhøjet børn og unge ydelse enlig forsørger
 2. Hvad betyder oliver youtube
 3. Yahya hassan digtsamling
 4. Hvad betyder bæredygtighed